Structure and contacts

Žemės tvarkymo ir valdymo poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vaida Masytė-Pavasarienė
Poskyrio vedėja
On vacation


Giedrė Avulienė
Vyriausioji specialistė


Povilas Baura
Vyriausiasis specialistas
Konsultacijos telefonu: II, IV 9-11; I, III 13:00-15:00 ir V 13.00-14.00


Anžela Boravska
Vyriausioji specialistė
On vacation
Konsultacijos telefonu I, III, V 8.00-9.00, II ir IV 13.00-14.00


Rita Cininienė
Vyresnioji specialistė
On vacation


Kristina Einorienė
Vyresnioji specialistė
Konsultacijos telefonu II, IV 14.00-15.00


Vilma Gargasienė
Vyresnioji specialistė
On vacation
Konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 9 iki 10 val.


Neringa Jarašūnienė
Vyresnioji specialistė
Nagrinėja parengtus žemės sklypų FPP. Konsultacijos telefonu d.d. 9.00-10.00


Raminta Kaušakė
Vyriausioji specialistė
Konsultacijos telefonu: I-V - 9-10 val.


Milena Matulevičienė
Vyresnioji specialistė
Konsultacijos telefonu I - V 8.00-10.00


Daiva Petrovskaja
Vyriausioji specialistė
On vacation
Konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.


Asta Pugačiauskienė
Specialistė
On vacation
FPP klausimais sodų bendrijų teritorijose. Konsultacijos telefonu I 10.00-11.00 ir III 13.00-15.00


Lina Smirnovaitė
Vyriausioji specialistė


Oksana Valaikienė
Vyriausioji specialistė
On vacation
Konsultacijos telefonu d. d. 14.00-15.00 val.

Žemės tvarkymo ir valdymo poskyris yra Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.

1. Rengia ir įgyvendina Savivaldybės politiką žemės valdos (žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo) projektų organizavimo, rengimo, žemės naudojimo, tvarkymo, valdymo ir disponavimo klausimais, užtikrina žemės valdos projektų rengimą, derinimą bei tvirtinimą.

2. Organizuoja ir kontroliuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą.

3. Teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo ar nuosavybės teisėmis Žemės įstatymo nustatytais atvejais.

4. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą savivaldybės naudojamų ir (ar) funkcijoms atlikti reikalingų sklypų valdymo srityje: rengia dokumentus dėl valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymo, rengia sutikimus dėl inžinerinių komunikacijų įrengimo savivaldybės sklypuose ir pan.

5. Teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo ir tikslinimo ir miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės tvarkymo mėgėjų sodų bendrijų teritorijose srityje (rengiant žemės sklypų (teritorijų) formavimo ir pertvarkymo projektus, keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir kt.).

7. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų projektavimo pardavimui ir nuomai srityje: nagrinėti ir rengti dokumentus, pagal kuriuos formuojami sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, bei esami žemės sklypai didinami laisvoje valstybinėje žemėje prijungiant įsiterpusius laisvos valstybinės žemės plotus.

8. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų pertvarkymo srityje – nagrinėja ir rengia dokumentus, pagal kuriuos esami žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar perdalijami, rengiant žemės sklypų (teritorijų) formavimo ir pertvarkymo projektus.

9. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo nustatymo ir (ar) keitimo, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, srityje.

Mayor of Vilnius

For centuries, Vilnius has been a welcoming place for the peaceful coexistence of free citizens, while perfectly combining its magnificent history, spectacular natural environment and vibrant creativity. ❯❯❯
The Agenda

Municipal priorities

  • Build and implement a strategic vision of the city
  • Provide high quality services to the population
  • Attract investments that create well-paid jobs
  • Be transparent, efficient and open to the residents, visitors and investors