Structure and contacts

UAB „Vilniaus vandenys“

Spaudos g. 8-1, LT-01517 Vilnius. Kodas 120545849.

info@vv.lt

Saulius Savickas
Generalinis direktorius
(laikinai einantis pareigas)

UAB „Vilniaus vandenys““ yra Energetikos skyriaus kuruojama įmonė. www.vv.lt


Įmonės kodas: 120545849. Bendrovė centralizuotai tiekia geriamąjį vandenį Vilniaus miestui, surenka nuotekas ir valo nutekamojo vandens valymo įrenginiuose, prižiūri bendrovei priklausančius vandentiekio bei nuotekų tinklus ir inžinerinius įrenginius.

Mayor of Vilnius

For centuries, Vilnius has been a welcoming place for the peaceful coexistence of free citizens, while perfectly combining its magnificent history, spectacular natural environment and vibrant creativity. ❯❯❯
The Agenda

Municipal priorities

  • Build and implement a strategic vision of the city
  • Provide high quality services to the population
  • Attract investments that create well-paid jobs
  • Be transparent, efficient and open to the residents, visitors and investors