Structure and contacts

Iždo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Živilė Urbonienė
Poskyrio vedėja


Be galo geras jausmas dirbti Vilniuje, pačiame sėkmingiausiame, jaunatviškiausiame ir gražiausiame mieste.

Romutė Šarmavičienė
Patarėja


Vida Bernotienė
Vyriausioji specialistė


Renata Buivienė
Vyriausioji specialistė
On vacation


Liudmila Krivenko
Vyriausioji specialistė


Dalia Megelinskienė
Vyriausioji specialistė
On vacation

Iždo poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyrio svarbiausieji uždaviniai:

1. užtikrinti tinkamą Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių valdymą biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius;

2. kaupti Savivaldybės disponuojamus išteklius iždo sąskaitose, juos nustatyta tvarka išduoti, tvarkyti šių procesų apskaitą;

3. vykdyti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų pagal Administracijos padalinius ir patvirtintas programas;

4. organizuoti ir tvarkyti Savivaldybės iždo buhalterinę apskaitą ir užtikrinti biudžeto vykdymo ir iždo finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą laiku;

5. tvarkyti ne biudžeto lėšų ir įsipareigojimų apskaitą;

6. vykdyti biudžeto išlaidų finansavimo, Investicijų programos vykdymo pagal projektus kontrolę.

Mayor of Vilnius

For centuries, Vilnius has been a welcoming place for the peaceful coexistence of free citizens, while perfectly combining its magnificent history, spectacular natural environment and vibrant creativity. ❯❯❯
The Agenda

Municipal priorities

  • Build and implement a strategic vision of the city
  • Provide high quality services to the population
  • Attract investments that create well-paid jobs
  • Be transparent, efficient and open to the residents, visitors and investors