Civilinės metrikacijos skyrius

 

Civilinės metrikacijos paslaugos

 

Prašymų priėmimas dėl gimimo registravimo ir gimimo registravimas
Prašymų priėmimas dėl santuokos sudarymo
Prašymų priėmimas dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą
Prašymų priėmimas dėl tėvystės pripažinimo registravimo
Prašymų priėmimas dėl teismų sprendimų įvykdymo (santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės nustatymo, tėvystės nuginčijimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, pakeitimo, papildymo, anuliavimo, atkūrimo)
Prašymų priėmimas dėl vardo, pavardės keitimo
Prašymų priėmimas dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo, papildymo, pakeitimo
Prašymų priėmimas dėl civilinės būklės akto įrašo atkūrimo, anuliavimo
Prašymų priėmimas dėl civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimo
Prašymų priėmimas dėl užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą
Prašymų priėmimas dėl užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimo į apskaitą
Prašymų priėmimas dėl užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą
Prašymų priėmimas dėl mirties registravimo ir užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimo į apskaitą
Prašymų priėmimas dėl pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimo“