Autorinės dainos konkursas apie Vilnių – kviečiami dalyvauti vyresniųjų klasių moksleiviai

Leidykla „Aukso žuvys “ kviečia vyresniųjų klasių moksleivius (14+) dalyvauti autorinės dainos konkurse „Mano Vilnius mano“ ir sukurti dainą Vilniaus miestui. Kūrybos laisvės neribojame: dainos stilių, tekstą, muziką moksleiviai gali kurti laisvai. Tačiau yra dainos pateikimo terminas – š. m. vasario 9 diena, iki kurios prašome pateikti dainos aplankus (teksto ar vaizdo) specialiai tam sukurtame tinklalapyje www.manovilniusmano.lt

Konkurso vertinimo komisija ir ambasadoriai: grupės „Biplan“ dainų tekstų ir muzikos bendraautorius, gitaristas, pritariantis vokalistas Olegas Sejev, grupės „Skylė“ vokalistė, tekstų ir muzikos autorė Aistė Smilgevičiūtė, dainų autorė ir atlikėja Ieva Narkutė, grupės „G&G Sindikatas“ įkūrėjas, tekstų ir muzikos autorius Gabrielius Liaudanskas-Svaras, kompozitorius Mantautas Krukauskas, rašytojas Justinas Žilinskas.

Trys atlikėjai ar grupės, kurių dainas atrinks konkurso komisija, bus pakviesti atlikti jas finaliniame konkurso etape – koncerte, kuris vyks š. m. vasario 19 d., 18 val. parodų centre LITEXPO Vilniaus knygų mugės metu Vilniuje. Su laimėtojais bus susisiekta asmeniškai ir paaiškintos visos atlikimo sąlygos. Visi konkurso laimėtojai bus apdovanoti organizatorių įsteigtais prizais.

Pirmosios vietos laimėtojas ar grupė laimės galimybę įsirašyti sukurtą dainą profesionalioje garso įrašų studijoje Vilniuje ir pasikonsultuoti dėl savo kūrinio atlikimo ar muzikinės karjeros su muzikos profesionalais iš konkurso vertinimo komisijos.

Išsamesnės informacijos ieškokite tinklapyje www.manovilniusmano.lt (ten ji bus nuolat atnaujinama) arba feisbuko puslapyje: https://www.facebook.com/manovilniusmano, kilus bet kokių klausimų ar neaiškumų, galite kreiptis el. paštu: [email protected].

Konkurso nuostatai (dokumentas atsisiųsti)

Viešųjų ryšių skyrius, [email protected]


„MANO VILNIUS MANO“ DAINOS KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Dainos konkurso „Mano Vilnius mano“ (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir organizavimą.

1.2. Konkurso organizatorius – leidykla „Aukso žuvys“, koordinatorė ¬- Enrika Žilytė, el. p. [email protected]; tel. +370 639 89 757.

1.3. Konkursas „Mano Vilnius mano“ – tai muzikinis jaunimo autorinės dainos konkursas.

1.4. Tikslai:

1.4.1. sukurti autorinę dainą apie Vilnių;

1.4.2. skatinti jaunimo kūrybiškumą, muzikinius eksperimentus bei saviraišką;

1.4.3. lavinti muzikinius gebėjimus ir kompetencijas;

1.4.4. įkvėpti jaunimą domėtis Vilniaus miestu;

1.4.5. ugdyti atvirumą ir bendruomeniškumą.

II. KONKURSO DALYVIAI

2.1. Konkurse gali dalyvauti dvi kūrėjų grupės: jaunimas iki 18 m. ir vyresni dainų kūrėjai bei atlikėjai (įskaitant profesionalus).

2.2. Konkurso dalyvių, atliekančių dainą, skaičius nėra ribojamas (solistai, duetai, muzikinės grupės, ansambliai ar chorai).

III. KONKURSO SĄLYGOS

3.1. Dainos muzikinis stilius neribojamas.

3.2. Dainos tekstas privalo būti lietuviškas.

3.3. Dainos muzika ir tekstas privalo būti originalūs – negali būti perdirbti arba plagijuoti.

( Dėl dainos originalumo kilus abejonių, daina gali būti pašalintą iš konkurso – komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

3.4. Dainos tekstas turi atspindėti jauno žmogaus (paauglio) santykį su Vilniumi, orientuotis į vidutinį-vyresnįjį mokyklinį amžių. (Jei dainoje būtų žodžiai „Mano Vilnius mano“, būtų privalumas, bet nebūtinai dainos priedainyje). Dainos muzika ir tekstas gali būti skirtingų autorių.

3.5. Dainos trukmė – ne ilgesnė nei 5 minutės.

3.6. Vienas dalyvis (ar dalyviai) gali pateikti konkursui vieną dainą. Bendras pateikiamų dainų skaičius taip pat nėra ribojamas.

3.7. Dalyviai, kurių daina neatitinka 3.1-3.6. punktų reikalavimų , konkurse nedalyvauja. Apie tai jie informuojami per 1 savaitę nuo dainos pateikimo konkursui.

3.8. Oficialūs konkurso eigos pranešimai apie konkursą skelbiama tinklalapyje www.manovilniusmano.lt (ir to paties pavadinimo Facebook profilyje), „Aukso žuvys“ tinklalapyje http://auksozuvys.lt, Facebook’o paskyroje https://www.facebook.com/auksozuvys.

3.9. Bendra informacija apie konkursą skelbiama minėtuose tinklalapiuose, Vilniaus gimnazijos ir neformaliojo ugdymo įstaigose ir kitais būdais.

V. DAINOS PATEIKIMAS

4.1. Registruotis ir dainas galima pateikti iki 2015 m. vasario 9 d.

4.2. Registruotis ir dainą pateikti gali tik dainos autorius (dainos autorius yra asmuo ar jų grupė, parengę galutinę dainos versiją). Atskirai nurodomas teksto autorius (-iai) ir atlikėjas(-ai), jeigu jie yra kiti asmenys, nei dainos autorius. (Dainos autorius privalo gauti teksto autoriaus (ar teksto autoriaus teisių turėtojo) sutikimą naudoti jo tekstą dainai, nebent autoriaus turtinių teisių laikas jau yra pasibaigęs).

4.3. Dainų pateikimo anketos bus skelbiamos 3.8 punkte nurodytuose interneto šaltiniuose. Anketa užpildoma on-line arba siunčiama el. paštu [email protected] iki 2015 m. vasario 9 d., ( tema – „Mano Vilnius mano“ dainos konkursui).

4.4. Kartu su dalyvių anketomis iki 2015 m. vasario 9 d. siunčiamos ir konkursinės dainos atlikimo įrašas (el. paštu [email protected], galimi formatai – MP3, FLAC, WAV, nuoroda į vaizdo įrašą youtube.com svetainėje, nuoroda į failą wetransfer.com svetainėje, nuoroda į garso įrašą soundcloud.com ar kitoje panašios paskirties svetainėje, tekstinis failas su dainos žodžiais ir natomis (jeigu pastarosios yra)).

VI. KONKURSO VERTINIMAS IR REZULTATŲ PASKELBIMAS

5.1. Konkursas vyks dvejais etapais:

1-ame etape dalyvauja visi, užsiregistravę ir atsiuntę 3.1-3.7 punktuose reikalavimus atitinkančias dainas.

2-ame finaliniame etape dalyvauja ekspertų komisijos atrinkti 3 dalyviai: iš autorių iki 18 m., grupės ir 2 dalyviai iš vyresnių autorių ir/ar profesionalų grupės.

5.1.1. Dalyviai, patekę į finalinį konkurso etapą, skelbiami 2015 m. vasario 15 d. – jie asmeniškai bus kviečiami į finalinį konkurso etapą.

5.1.2. Finalinis konkurso etapas vyks 2015 m. vasario 19 d. 18 val. LITEXPO konferencijų centre, Vilniaus knygų mugės metu, konferencijų salėje 5.1. (Laisvės pr. 5, Vilnius).

5.1.3. Finalinio etapo metu dainos vokalas(-ai) atliekamas tik gyvai. Instrumentuotė (akompanimentas), priklausomai nuo dainos pobūdžio, gali būti gyvas arba naudojama fonograma.

5.1.3. Finalininkų kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidų konkurso rengėjai neapmoka.

6.1. „Mano Vilnius mano“ dainos konkursui pateiktas dainas vertins ir finalininkus išrinks komisija: grupės „Biplan“ dainų tekstų ir muzikos bendraautorius, gitaristas, pritariantis vokalistas Olegas Sejev, grupės „Skylė“ vokalistė, tekstų ir muzikos autorė Aistė Smilgevičiūtė, dainų autorė ir atlikėja Ieva Narkutė, grupės „G&G Sindikatas“ įkūrėjas, tekstų ir muzikos autorius Gabrielius Liaudanskas-Svaras, rašytojas Justinas Žilinskas, kompozitorius Mantautas Krukauskas.

6.2. Konkurso dainos bus vertinamos pagal šiuos pagrindinius kriterijus: muzikos, žodžių originalumas, dainos atitikimas konkurso tikslui, dainos atlikimas (finaliniame etape). Pirmą kartą dainos bus vertinamos siekiant išrinkti dainas, pateksiančias į finalinį etapą, antrą kartą – jau finaliniame etape.

6. 3. Vertinimo sistema: vertinimo komisija vertina atlikėjus pagal kiekvieną kriterijų 10 balų sistemoje. Kiekvienas komisijos narys gali skirti papildomą balą (10 balų sistemoje) už ypatingą profesionalumą, originalumą ir pan.

6. 4. Laimėtojais skelbiami daugiausiai balų surinkę atlikėjai. Komisijos sprendimas dėl konkurso nugalėtojų yra galutinis ir neskundžiamas.

6.5. Konkurso nugalėtojai iki 18 m. grupėje bus apdovanoti konkurso rengėjų ir rėmėjų įsteigtais prizais. Grand prix vietos laimėtojas (-ai) gauna 5 val. įrašų studijoje su profesionalų patarimais (profesionaliam dainos įrašymui), kitus prizus. Kiti finalo dalyviai taip pat bus apdovanoti leidyklos „Aukso žuvys“ ir konkurso rėmėjų įsteigtais prizais. Visi finalo dalyviai gaus konkurso diplomus su konkurso komisijos parašais.

6.6. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas.

VII. AUTORIŲ TEISĖS

7. Konkurso dalyviai suteikia konkurso organizatoriams neišimtinę teisę naudoti jų dainas konkurso metu konkurso populiarinimo tikslais, įskaitant dainų publikavimą internetinėje erdvėje, neatlygintinai.

8. Konkurso nugalėtojas suteikia licenciją leidyklai „Aukso žuvys“ naudoti jo sukurtą dainos tekstą ir muziką, įskaitant viešą dainos atlikimą, dainos transliaciją, dainos publikavimą internetinėje erdvėje, dainos aranžuotės keitimą ir kitus dvejus metus nuo konkurso pabaigos projekto „Mano Vilnius mano“ populiarinimo ir/ar kitais su projektu susijusiais tikslais neatlygintinai. Ši sąlyga nedraudžia konkurso laimėtojui atlikti dainą savo nuožiūra jo pasirinktose vietose ir/ar renginiuose.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. 1. Visi kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

8. 2. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti konkurso nuostatus, iš anksto apie tai informavę dalyvius (dalyvių informavimas – papildymų ir pakeitimų paskelbimas 3.8. nuostatų punkte nurodytuose šaltiniuose).