Vilniaus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai – aukščiausias įvertinimas iš Valstybės kontrolės

Valstybės kontrolė, atlikusi sostinės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliekamų auditų peržiūrą, aukščiausiu balu įvertino tarnybos darbą. Tai pirmas toks aukštas įvertinimas, ankstesniais laikotarpiais, vadovaujant kitiems kontrolieriams, tarnyba taip gerai nebuvo įvertinta.

Valstybės kontrolė konstatavo, kad savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje sukurta sistema sudaro prielaidas atlikti auditus pagal Valstybinio audito reikalavimus bei Tarptautinius audito standartus. Valstybės kontrolės nuomone, atliktų auditų pastebėjimai, išvados ir rekomendacijos yra pagrįstos.

Vilniaus savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra pavaldi sostinės Tarybai.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt