Prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos bus įkurta Akademinių reikalų taryba

Vilniaus miesto savivaldybėje 16 aukštųjų sostinės mokyklų atstovai pritarė Vilniaus miesto akademinių reikalų tarybos kūrimui. Idėja gimė Tarptautinės studentų dienos metu, kai 7 aukštųjų mokyklų studentų atstovybės suvienijo jėgas ir atgaivino puikią studentų šventę.

Vakar Savivaldybėje vykusi diskusija – tai jau antras susitikimas, kurio metu buvo svarstomas Akademinių reikalų tarybos įkūrimo Vilniaus mieste klausimas. „Tai puiki studentų iniciatyva, kuri sustiprins bendradarbiavimą tarp aukštųjų mokyklų bendruomenės ir Vilniaus miesto savivaldybės, ” – sakė aktyviai dalyvavęs diskusijoje Vilniaus meras Artūras Zuokas.

Planuojama, kad naujai kuriama Akademinių reikalų taryba patarinės Vilniaus miesto tarybai neformalaus ugdymo, profesinio orientavimo, verslumo, palankios infrastruktūros jaunimui kūrimo ir kitais klausimais, turės nuolatinės komisijos statusą prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos.

Šios Tarybos sudėtį tvirtins Vilniaus miesto taryba. Idėją palaiko ir prie akademinių reikalų tarybos kūrimo iniciatyvos prisideda Mykolo Romerio, Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, ISM Ekonomikos ir vadybos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Kazimiero Simonavičiaus universiteto studentų atstovybės.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt