Devynių namų šildymas Trinapolio gatvėje atpigs 4 proc., karštas vanduo – 2,5 proc.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino UAB „Vilniaus valda“ šilumos bazinę kainą (dedamąsias), kuri nuo balandžio 1 dienos bus mažesnė 4 proc., bei karšto vandens kainų dedamąsias – karšto vandens kaina sumažės 2,5 proc. Ši bendrovė tiekia šilumą ir karštą vandenį 9 namams Trinapolio g. 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 11A, 11B, 11C, 11D iš dujinių katilinių, esančių ant gyvenamųjų namų stogų.

Pagal Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas savivaldybės tarybos išduoda šilumos tiekimo licencijas ir nustato bazines šilumos kainas šilumos tiekėjams, kurie realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus.

UAB „Vilniaus valda“ bazinės šilumos kainos dedamosios nustatomos 3 metams.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt