Skelbiamas 2015 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyrius skelbia 2015 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursą ir priima projektų paraiškas, finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Kviečiame dalyvauti įstaigas ir organizacijas, dirbančias visuomenės aplinkosauginio švietimo srityje.

Aplinkosauginis ir ekologinis švietimas yra viena svarbiausių aplinkos politikos įgyvendinimo priemonių. Aplinkosauginis ir ekologinis švietimas, vykdomas savivaldybėse, skatina gyventojus pažinti aplinką, ugdo gamtojautą, formuoja vertybines nuostatas, skatina aplinkai palankaus elgesio motyvaciją, atsakomybę už savo veiksmus.

Projektų tikslas – ugdyti visuomenės ekologinę savimonę ir gamtamokslinę kompetenciją, tobulinti aplinkosauginę komunikaciją, remti visuomenės informavimą ir švietimą apie aplinką bei gamtą tausojantį gyvenimo būdą, keisti visuomenės įpročius gamtinės aplinkos bei natūralių išteklių atžvilgiu, įgyvendinti aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimo priemones, skatinant vilniečius rūpintis aplinkos apsauga, rūšiuoti atliekas, tausoti gamtinius išteklius, pažinti ir saugoti biologinę įvairovę ir aplinką, Vilniaus miesto kraštovaizdį, pasirinkti aplinkai draugišką gyvenimo būdą.

Projektų atranka vyks vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 30-694 patvirtintais Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais.

Nuostatus ir jų priedus galima rasti internete: /index.php?3003509348 arba /index.php?476134667 .

Detalesnė informacija teikiama: telefonu +3705 2112461, Aplinkos kokybės kontrolės poskyrio vyriausioji specialistė Ona Motiejūnaitė, el. paštas: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt.

Kviečiame aktyviai įsijungti į aplinkosauginio švietimo veiklas, dalyvauti ir patiems inicijuoti aplinkosauginius renginius, sutelkti vilniečius turiningam bendradarbiavimui puoselėjant aplinką ir siekiant darnios Vilniaus plėtros.

Projektų paraiškų teikėjams bus organizuojamos konsultacijos, apie kurias visuomenė informuojama Aplinkos ir energetikos departamento interneto puslapyje /lit/Aplinkosaugair_energetika/695

Organizacijos, ieškančios partnerių projektų įgyvendinimui, gali kreiptis į Aplinkos apsaugos skyrių (aukščiau nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu), informacija apie partnerių paiešką bus skelbiama interneto puslapyje.

Aplinkos apsaugos skyrius