Informacija asmenims, įrašytiems į sąrašus socialinio būsto nuomai Vilniaus miesto savivaldybėje

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

Vadovaujantis šiuo įstatymu, asmenys ir šeimos, įrašyti į Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto sąlygų pagerinimo sąrašus, kasmet privalo iki einamųjų metų gegužės 1 dienos deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Ulonų g. 2). Laiku nedeklaravę turto ir pajamų, bus išbraukti iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo Vilniaus mieste.

Teisę būti įrašytais į sąrašą socialinio būsto nuomai turi asmenys ir šeimos:

• kurie gyvenamąją vietą deklaravę Vilniaus mieste;

• kurių deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus ne daugiau kaip 20 procentų viršija nustatytus pajamų ir turto dydžius:

asmens be šeimos: pajamos – 38 VRP*, turtas** – 93 VRP*;

dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos – 76 VRP*; turtas** – 168 VRP*;

keturių ir daugiau asmenų šeimos: vienam asmeniui pajamos – 22 VRP* vienam asmeniui

turtas** – 75 VRP*.

• jeigu neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jei asmuo yra neįgalus ar serga lėtine liga, įrašyta į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, ir šeima, kurioje yra tokių asmenų.

* VRP (valstybės remiamos pajamos), 1 VRP = 102 eurai;

** deklaruojamo nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt