Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena: „Gaisrų prevencija ir gesinimas kultūros paveldo pastatuose“

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra drauge su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios administracija Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienos proga Balandžio 17 d. 10.00 val. bažnyčioje ir jos aplinkoje (Maironio g. 10) surengs užsiėmimą tema „Gaisrų prevencija ir gesinimas kultūros paveldo pastatuose“. 11.30 val., pasibaigus Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos rengiamam užsiėmimui, Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) vienuolyno patalpose bus surengta spaudos konferencija – žiniasklaidos atstovus kviečiame rinktis prie A. Mickevičiaus paminklo.

Balandžio 23 d. 10.00 val. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje (Stiklių g. 4) šia tema taip pat vyks pristatymas-diskusija, kurios metu bus aptariama praktinė gaisrinės saugos pasirengimo kultūros paveldo pastatuose patirtis Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Dalyvaus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros ir Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai, paveldo objektų valdytojai, paveldosaugos specialistai ir ekspertai. Kviečiame dalyvauti paveldosaugos specialistus, kultūros paveldo objektų valdytojus, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus, žurnalistus, spaudos ir televizijos atstovus.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba 2012-2014 metais įgyvendino Europos Sąjungos programos INTERREG IVC projektą „Gaisrų prevencija ir gaisrų gesinimo sistemų tobulinimas Pasaulio paveldo miestų istoriniuose centruose“. Dalyvavimas projekte suteikė galimybę įgyti vertingų žinių apie priešgaisrinę saugą Europos paveldo miestuose, buvo parengti pasiūlymai, kaip tobulinti priešgaisrinę saugą kultūros paveldo objektuose: „Rekomendacijos dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, gaisrinės saugos stiprinimo”.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios ir vienuolyno istorinis-architektūrinis ansamblis – Lietuvos Respublikos kultūros paminklas – restauruotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei šalies biudžeto lėšomis 2007-2011 metais. Restauruoti bažnyčios skliautai, fasadai, varpinės bokštas, koplyčios, renovuotos bažnyčios ir vienuolyno palėpės, vartai, įėjimas, restauruota sienų tapyba.Porestauravimo architektūrinis ansamblis pritaikytas turistų lankymui.

Primename, kad Tarptautinė paminklų apsaugos diena Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos tarybos (ICOMOS) iniciatyva švenčiama nuo 1984 m. kasmet balandžio 18 dieną. Tądien visame pasaulyje skatinama priminti, pristatyti ir garsinti kultūros paveldo ir jo išsaugojimo ateities kartoms svarbą.

Pasiteiravimui: G. Rutkauskas, VšĮ Vilniaus senamiesčio atnujinimo agentūra, direktorius, mob.: + 3706 982 0349, +3705 626 9646; e-mail: g.rutkauskas@vsaa.lt; J. Raugalienė, VšĮ Vilniaus senamiesčio atnujinimo agentūra, vyr. specialistė, mob.: +3705 212 7723; e-mail: j.raugaliene@vsaa.lt

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt