Gaisro gesinimo pratybos Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje suorganizuotos gaisro gesinimo pratybos. Tokiu veiksmu siekiama atkreipti visuomenės ir valstybės dėmesį į kultūros paveldo vertybes ir jų gaisrų prevenciją jose. Pratybas inicijavo ir organizavo Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra drauge su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba bei Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios administracija.

„Šiomis gaisro gesinimo pratybomis siekiame atkreipti dėmesį į opią kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos problemą. Dažnai pakankamai neįvertinama galima gaisro tikimybė, nėra reikiamo pasirengimo – žinių ir priemonių gaisrui sutramdyti. O nuo to priklauso potenciali žala paveldo vertybėms, kuri negrįžtamai sunaikina autentišką palikimą. Lietuvoje turime daug pavyzdžių, kur gaisras suniokojo karus ir kitas baisias negandas pergyvenusias kultūros vertybes, tačiau atlikus prevencijos darbus deramai, ir atsakingai pasirengus, jas būtų buvę buvo galima išsaugoti“, – sakė Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktorius Gediminas Rutkauskas.

Pasak G. Rutkausko, atlikus prevencijos darbus ir pasitelkus elementarias šimtmečių patirties buitines ir organizacines priemones ar naujausias šiuolaikines technologijas galima žymiai sumažinti gaisrų tikimybę, o jiems kilus – operatyviai apsaugoti pastatų viduje esančias vertybes. Pavyzdžiui, gaisrininkai, vykdami į gaisro vietą elektroninių priemonių pagalba gali numatyti, kurioje tiksliai vietoje yra vertingi paveikslai, skulptūros ar dokumentai ir atitinkamai juos apsaugoti ar evakuoti gaisro metu.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios ir vienuolyno istorinis-architektūrinis ansamblis – Lietuvos Respublikos kultūros paminklas buvo restauruotas 2007 – 2011 metais. Restauruoti bažnyčios skliautai, fasadai, varpinės bokštas, koplyčios, renovuotos bažnyčios ir vienuolyno palėpės, vartai, įėjimas, restauruota sienų tapyba. Po restauravimo architektūrinis ansamblis pritaikytas turistų lankymui.

„Mūsų bažnyčios atnaujinimo darbų metu restauravome daug vertingų objektų ir gaisro atveju skaičiuotume milžiniškus nuostolius. Todėl tikrai pritariame tokioms pratyboms, kurių metu galima tiksliai įvertinti, kaip elgtis gaisro atveju ir kaip apsaugoti ar evakuoti bažnyčios vertybes. Manau, tai aktualu ne tik mums, bet ir kitiems kultūros paveldo objektams“, – sakė Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios klebonas br. kun. Algirdas Malakauskis OFM.

„Kiek kultūros paveldo vertybių gaisro metu gali pasisekt išsaugoti ar sudaryt prielaidas, kad joms kuo mažiau būtų pakenkta, priklauso nuo pastato valdytojo: jo supratimo, pasirengimo ir pagalbos ugniagesiams“, – teigė Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Rimantas Steponavičius.

Gaisrinės saugos pratybos „Gaisrų prevencija ir gesinimas kultūros paveldo pastatuose” Lietuvoje surengtos, minint Tarptautinę paminklų apsaugos dieną, kuri, Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos tarybos (ICOMOS) iniciatyva švenčiama nuo 1984 m. balandžio 18 dieną. Tądien visame pasaulyje skatinama priminti, pristatyti ir garsinti kultūros paveldo ir jo išsaugojimo ateities kartoms svarbą.

Apie projektą „Gaisrų prevencija ir gaisrų gesinimo sistemų tobulinimas Pasaulio paveldo miestų istoriniuose centruose”

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra bendradarbiaudama su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba 2012 – 2014 metais įgyvendino Europos Sąjungos programos INTERREG IVC projektą „Gaisrų prevencija ir gaisrų gesinimo sistemų tobulinimas Pasaulio paveldo miestų istoriniuose centruose“. Dalyvavimas projekte suteikė galimybę įgyti vertingų žinių apie priešgaisrinę saugą Europos UNESCO Pasaulio paveldo miestuose. Projekto pasėkoje Agentūra parengė pasiūlymus kaip tobulinti priešgaisrinę saugą kultūros paveldo objektuose: „Rekomendacijos dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, gaisrinės saugos stiprinimo”.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt