Taryba pradėjo svarstyti savivaldybės įmonių valdymo pertvarkos klausimą

Siekdama veiklos skaidrumo, veiksmingumo, viešumo ir pajamingumo, Vilniaus miesto savivaldybės taryba bendru sutarimu pritarė savivaldybės įmonių valdymo pertvarkos projekto pateikimui. Šis projektas iki artimiausio posėdžio bus svarstomas savivaldybės tarybos komitetuose.

Tarybai nusprendus galutinai pritarti šiam projektui, būtų įsteigtas Turto valdymo centras, kuris įgyvendintų savininko ir akcininko funkcijas, stebėtų, analizuotų ir apibendrintų įmonių informaciją, finansinius ir nefinansinius rodiklius, rengtų skaidrumo ataskaitas, teiktų pasiūlymus ir rekomendacijas Tarybai, Savivaldybės vadovybei įmonės valdymo klausimais.

Centras aptarnautų Ekspertų darbo grupę, kurioje visuomeniniais pagrindais dirbtų 7 nepriekaištingos reputacijos, turintys daug patirties ir žinių, vadovai, ekspertai. Ši grupė teiktų rekomendacijas investicijų, privatizavimo, valdybos veiklos kontrolės, vertinimo klausimais, formuotų tikslus, formuluotų lūkesčius, taip pat teiktų poveikio priemones dėl lūkesčių neįgyvendinimo ir kt.

Šalia Centro įsteigtas Atrankos komitetas, kuriame 3 visuomeniniais pagrindais dirbantys aukšto lygio, nepriklausomi ekspertai (tai galėtų būti didelių tarptautinių įmonių personalo departamentų vadovai, personalo atrankos srities ekspertai, akademikai ir kiti garbūs, kompetentingi visuomenės atstovai) vykdytų nepriklausomų įmonės valdybos narių atranką pagal kompetencijas, teiktų rekomendacijas Turto valdymo centrui dėl valdybos narių atlyginimų.

Tikimasi, kad pritarus šiam projektui, savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymas nebūtų toks politizuotas, kaip buvo lig šiol, todėl ir skaidresnis, valdybos nariai – gerokai kompetentingesni, labiau atsakingi, gyventojams teikiamos paslaugos būtų gerokai kokybiškesnės, padaugėtų pajamų į savivaldybės biudžetą.

Nepriklausomų ekspertų duomenimis, Vilniaus įmonių teikiamų paslaugų ekonominė nauda šiuo metu mažesnė nei Kauno, nors savivaldybės įmonių Vilniuje yra gerokai daugiau, kaip ir darbuotojų jose, ir Vilniaus savivaldybės įmonių, priešingai nei Kaune ar Klaipėdoje, pelningumas minusinis.

Vilniaus miesto savivaldybė kontroliuoja 15 įmonių, iš kurių 1 – akcinė bendrovė, 11 – uždarųjų akcinių bendrovių, 3 – savivaldybės įmonės, taip pat Vilniaus miesto savivaldybei priklauso 4 akcinių bendrovių, taip pat dalyvauja 310 biudžetinių įstaigų ir 61 viešosios įstaigos valdyme.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt