Levo Karsavino vidurinė mokykla pertvarkoma ieškant racionalių sprendimų

Šiandien Europos aikštėje taikią akciją – „Mes už skaidrią mokyklų pertvarką“ – surengusi Levo Karsavino vidurinė mokykla Savivaldybės tarybos sprendimu, nuo šio rugsėjo pertvarkoma iš vidurinės – į pagrindinę: joje nebus komplektuojamos 11 ir 12 klasės. Mokykla šį Tarybos sprendimą apskundė teismui, nors pagal Švietimo įstatymą ir Vyriausybės nutarimą, visos šiuo metu veikiančios vidurinės mokyklos turi būti reorganizuotos į pagrindines mokyklas, progimnazijas arba gimnazijas iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Dabar vienuoliktą klasę baigiantiems moksleiviams bus sudaryta galimybė užbaigti 12 klasę Levo Karsavino mokykloje, o kiti vyresniųjų klasių moksleiviai galės tęsti mokslus arčiausiai esančiose Vasilijaus Kačialovo arba Sofijos Kovalevskajos gimnazijose.

Mokyklos bendruomenė tikėjosi veikti kaip progimnazija ir gimnazija po vienu stogu. Levo Karsavino mokykla į progimnaziją nepertvarkyta dėl objektyvių aplinkybių: 1-8 klases lanko tik apie 270 moksleivių. Tokiai mažai progimnazijai trūks moksleivių krepšelio lėšų, reiks labai apriboti ir popamokinę veiklą, o mokytojams tokiu atveju būtų mokamas nedidelis atlygis.

Kad reorganizacija kuria naujas galimybes, matyti ir iš vakar Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje vykusios atvirų durų dienos rezultatų: iš 80 drauge su tėvais atvykusių rusų mokyklas lankančių būsimų vienuoliktokų – apie 30 Levo Karsavino vidurinės mokinių iškart pateikė prašymus nuo rugsėjo mokytis V. Kačialovo gimnazijoje.

Pertvarkius vidurinę į pagrindinę mokyklą, bus subalansuoti moksleivių srautai: Levo Karsavino pagrindinę galės papildyti daugiau kaip 90 penktokų (keturios pilnos klasės), kurie buvo pateikę prašymus mokytis Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje, tačiau šioje nuo rugsėjo nebelieka penktųjų klasių.

Viešųjų ryšių skyrius, [email protected]