Levo Karsavino vidurinė mokykla pertvarkoma ieškant racionalių sprendimų

Šiandien Europos aikštėje taikią akciją – „Mes už skaidrią mokyklų pertvarką“ – surengusi Levo Karsavino vidurinė mokykla Savivaldybės tarybos sprendimu, nuo šio rugsėjo pertvarkoma iš vidurinės – į pagrindinę: joje nebus komplektuojamos 11 ir 12 klasės. Mokykla šį Tarybos sprendimą apskundė teismui, nors pagal Švietimo įstatymą ir Vyriausybės nutarimą, visos šiuo metu veikiančios vidurinės mokyklos turi būti reorganizuotos į pagrindines mokyklas, progimnazijas arba gimnazijas iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Dabar vienuoliktą klasę baigiantiems moksleiviams bus sudaryta galimybė užbaigti 12 klasę Levo Karsavino mokykloje, o kiti vyresniųjų klasių moksleiviai galės tęsti mokslus arčiausiai esančiose Vasilijaus Kačialovo arba Sofijos Kovalevskajos gimnazijose.

Mokyklos bendruomenė tikėjosi veikti kaip progimnazija ir gimnazija po vienu stogu. Levo Karsavino mokykla į progimnaziją nepertvarkyta dėl objektyvių aplinkybių: 1-8 klases lanko tik apie 270 moksleivių. Tokiai mažai progimnazijai trūks moksleivių krepšelio lėšų, reiks labai apriboti ir popamokinę veiklą, o mokytojams tokiu atveju būtų mokamas nedidelis atlygis.

Kad reorganizacija kuria naujas galimybes, matyti ir iš vakar Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje vykusios atvirų durų dienos rezultatų: iš 80 drauge su tėvais atvykusių rusų mokyklas lankančių būsimų vienuoliktokų – apie 30 Levo Karsavino vidurinės mokinių iškart pateikė prašymus nuo rugsėjo mokytis V. Kačialovo gimnazijoje.

Pertvarkius vidurinę į pagrindinę mokyklą, bus subalansuoti moksleivių srautai: Levo Karsavino pagrindinę galės papildyti daugiau kaip 90 penktokų (keturios pilnos klasės), kurie buvo pateikę prašymus mokytis Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje, tačiau šioje nuo rugsėjo nebelieka penktųjų klasių.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt