Vilnius aktyviai prisidės prie skrydžių iš sostinės skatinimo

Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus iniciatyva vyko suinteresuotų institucijų susitikimas dėl oro vežėjų skrydžių krypčių plėtros. Pasitarime dalyvavo susisiekimo viceministras Arijandas Šliūpas, Vilniaus oro uosto vadovas Gediminas Almantas, aviacijos ekspertas Simonas Bartkus, “Investuok Lietuvoje” ir “Kurk Lietuvai” atstovai, Vilniaus turizmo informacijos centro, Turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, Savivaldybės Turizmo skyriaus vadovai.

Susitikime buvo tartasi dėl oro vežėjų skrydžių krypčių ir maršrutų fondo įteisinimo, jo struktūros, aptariamas naujų skrydžių krypčių iš Vilniaus skatinimo priemonių planas.

“Mūsų tikslas, kad Vilniuje ne tik išliktų populiariausios ir svarbiausios mūsų miestui skrydžių kryptys, bet atsirastų kuo daugiau naujų maršrutų, kad miestą lengviau pasiekti galėtų kuo daugiau investuotojų ir turistų. Nors šiuo metu iš Vilniaus galima tiesiogiai nuskristi jau į daugiau nei 40 oro uostų, tačiau toks krypčių skaičius nėra pakankamas. Siekdami padidinti šį skaičių, turime atgaivinti skrydžių skatinimo fondą bei daugiau dėmesio skirti rinkodaros strategijų suderinimui , – sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Susitikime pabrėžta, kad reikia aiškiai identifikuoti, kokie maršrutai gyvybingi, kokius naujus maršrutus verta įtraukti, o kurių, galbūt, atsisakyti. Taip pat būtina efektyvinti rinkodaros ir vadybos koordinavimą tarp oro linijų sektoriaus ir Vilniaus miesto.

Pokalbio dalyviai pažymėjo, kad Vyriausybė jau yra numačiusi apie 1 mln. eur skrydžių skatinimo fondui. Sutarta ieškoti sprendimų, kaip Savivaldybei bendradarbiaujant su Vyriausybe, rasti tinkamą formą fondo įteisinimui, pritraukiant ir privačias lėšas.

„Džiaugiuosi, kad pradėjus apie fondą kalbėti prieš metus, šiandien ši galimybė įgauna naują impulsą ir visi drauge pabandysime tai realizuoti. O fondo lėšų šaltiniai gali būti įvairūs – ir Savivaldybės, ir Vyriausybės, ir privačių investuotojų“, – sakė susisiekimo viceministras A. Šliūpas.

Savivaldybė visiems šiems tikslams įgyvendinti per metus planuoja skirti iki vieno milijono eurų.

Artimiausiu metu Vilniaus meras dar planuoja susitikti ir su Vilniuje veikiančių oro kompanijų atstovais, aptarti su jais tolesnį bendradarbiavimą.

Vaizdo reportažas: https://youtu.be/UZubvqjqXvU

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt