Nuo 2016 metų – nauja registracijos į sostinės darželius tvarka

Šiandien sostinės Taryba patvirtino naują registracijos į darželius tvarką, kuri įsigalios nuo spalio 1 dienos ir bus taikoma lankantiems darželius nuo 2016 metų. Tėvai registruoti vaikus į darželius galės nuolat.

Svarbiausi pokyčiai registracijos į darželius tvarkoje – numatyti aiškūs ir skaidrūs eilių į darželius formavimo principai ir objektyvesni pirmumo kriterijai:

• Pirmenybė gauti vietas lopšeliuose-darželiuose bus teikiama vaikams, kurių abiejų tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus mieste. Tai paskatins šeimas deklaruoti savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste. Tačiau įvesta naujovė – pirmenybė teikiama tiems, kurie deklaravę gyvenamą vietą Įstaigai priskirtoje teritorijoje ne mažiau kaip 2 metus.

• Kai informacinėje sistemoje sutikrinus duomenis apie pirmenybę bus nustatomas vienodas prioritetų skaičius, vieta eilėje bus skiriama vyresnio amžiaus vaikams. Pavyzdžiui, vis dar negavusiam vietos darželyje keturmečiui bus didesnė tikimybė patekti į darželį, nei trimečiui.

• Neturint prioritetų, vieta eilėje taip pat bus skiriama vyresnio amžiaus vaikams. Pagal naują tvarką, vietą lems ne registracijos (mygtuko paspaudimo) laikas, o vaiko amžius – kuo vyresnis, tuo didesnė galimybė patekti į darželį.

• Numatytos ir išimtys, kada vaikai į darželius gali būti priimami be eilės: įvaikinti bei du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai. Taip pat vaikai, kurių tėvai dirba Lietuvos Respublikoje esančiose diplomatinėse atstovybėse, bei vaikai, kuriems Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ugdymas. Tvarkoje atsirado nauja nuostata – be eilės į darželį priimami toje įstaigoje dirbančių vaikai tik jei darželio darbuotojas ten dirba ne trumpiau kaip vienerius metus pagal pagrindinio darbo sutartį. Taip bus išvengta piktnaudžiavimo, kai įsidarbinama fiktyviai ir trumpai.

• Prašymai bus registruojami nuolat, kad tėvai turėtų galimybę pasirinkti registracijai jiems patogiausią metą, o informacinė sistema nebūtų apkrauta didelio vienu metu besiregistruojančių srauto.

• Naujoje tvarkoje sutrumpintas laikotarpis, per kurį tėvai privalo kreiptis į darželius ir patvirtinti, kad vaikas lankys darželį, kuriame gavo vietą. Tai padarius iki liepos 1 dienos, liks daugiau laiko pasirengti rugsėjui, tėvams planuoti ir prireikus susirasti vietą privačiuose darželiuose.

Primename, kad besirengiančių darželius lankyti nuo 2015 metų rugsėjo registracija įvyko pagal iki šiol galiojančią ankstesnę tvarką, nauji svarstomi pakeitimai šių metų registracijai negaliojo.

Šiemet užregistruota 9000 prašymų. Vilniaus mieste veikia 120 valstybinių lopšelių-darželių, 6 darželiai ir 16 darželių-mokyklų. juos lanko daugiau kaip 27 tūkst. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų.

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) apie darželių registracijos tvarką skelbiami ir Vilniaus savivaldybės interneto puslapyje: www.vilnius.lt/darzeliai

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt