Po pertvarkos vilniečiai sutaupys – 1 mln. 834 tūkst. eurų

Šiandien Vilniaus miesto savivaldybės taryba pradėjo svarstyti savivaldybės valdymo ir administracijos struktūros pertvarką.
Įgyvendinus pertvarką, savivaldybės veikla taps modernesnė: bus atsisakyta besidubliuojančių struktūrinių padalinių funkcijų, o paslaugos gyventojams bus teikiamos greičiau ir kokybiškiau.

Šiuo metu aiškinamasi, koks darbuotojų skaičius būtų optimalus, kaip supaprastinti veiklos organizavimą, kad savivaldybė veiktų darniau ir laiku teiktų paslaugas ir atsakymus vilniečiams.

Pokyčiai Savivaldybės administracijos organizacinėje struktūroje yra būtini, trumpinant įvairių leidimų verslui išdavimo bei gyventoju problemų sprendimo procedūras.

Pokyčiai reikalingi ir siekiant panaikinti padalinių funkcijų dubliavimąsi bei sparčiau įgyvendinti strateginius veiklos prioritetus – Integruoto Vilniaus tikslinių teritorijų vystymo panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas programą, Šilumos ūkio vystymo, Atliekų rūšiavimo ir tvarkymo bei kitus planus.

Efektyvinant veiklą, iš 11 departamentų svarstoma palikti 9, darbuotojus perkeliant į kitus departamentus.

„Patobulinta Savivaldybės administracijos organizacinė struktūra sudarys galimybę kiekvienam Savivaldybės administracijos darbuotojui dar geriau tenkinti Vilniaus bendruomenes ir įmonių lūkesčius,“ – sako Administracijos vadovė Alma Vaitkunskienė.

Svarstoma, kad jei departamente dirba iki 50 darbuotojų, pakaktų vienos direktoriaus pavaduotojo pareigybės, o jeigu daugiau kaip 50 – ne daugiau kaip dviejų. Skyrių vedėjams taip pat siūloma turėti ne daugiau kaip po vieną pavaduotoją.

Šiandien Tarybai buvo pateiktas pirminis pertvarkos projektas, kuris bus svarstomas ir tobulinamas apie tris savaites, tariantis su tarybos nariais, bei bendradarbiaujant su Profesinės sąjungos komitetu.

Galutinį sprendimą dėl pertvarkos priims taryba.

Skaičiuojama, kad pertvarkius struktūrą, pavyks sutaupyti apie 15 proc. darbo užmokesčio fondo ir socialinio draudimo mokesčio lėšų arba 1mln. 834 tūkst. Eur.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt