Savivaldybės įmonių veikla bus skaidresnė ir efektyvesnė

Siekdama įmonių valdymo profesionalumo, veiklos skaidrumo, veiksmingumo ir viešumo, taip pat mažinti politikų įtaką šiame procese, Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė savivaldybės įmonių valdymo pertvarkai.

Vadovaujantis reglamentuotais pokyčiais, bus įsteigtas Turto valdymo centras, kuris veiks kaip savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kurio deleguotas funkcijas pagal savo veiklos pobūdį vykdys atskiri administracijos padaliniai.

Turto valdymo centras įgyvendins savininko ir akcininko funkcijas, stebės, analizuos ir apibendrins įmonių informaciją, finansinius ir nefinansinius rodiklius, rengs skaidrumo ataskaitas, teiks pasiūlymus ir rekomendacijas Tarybai, Savivaldybės vadovybei įmonės valdymo klausimais.

Prie Centro veiks Ekspertų darbo grupė, kurioje visuomeniniais pagrindais dirbs 7 nepriekaištingos reputacijos, turintys daug patirties ir žinių, vadovai, ekspertai. Ši grupė teiks rekomendacijas investicijų, privatizavimo, valdybos veiklos kontrolės, vertinimo klausimais, formuos tikslus, lūkesčius, taip pat teiks poveikio priemones dėl lūkesčių neįgyvendinimo ir kt.

Naujai įsteigtas Atrankos komitetas, kuriame 3 visuomeniniais pagrindais dirbantys aukšto lygio, nepriklausomi ekspertai (tai galės būti didelių įmonių personalo departamentų vadovai, personalo atrankos srities ekspertai, akademikai ir kiti kompetentingi visuomenės atstovai) rinks nepriklausomus įmonės valdybos narius. Jie bus renkami iš kitų įmonių, taip pat ir iš Turto banko valdymo centro. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių stebėtojų tarybos taip pat turės teisę siūlyti valdybos narius.

Be šių funkcijų, Atrankos komitetas teiks rekomendacijas Turto valdymo centrui dėl valdybos narių atlyginimų.

Tikimasi, kad įsigaliojus naujai tvarkai, įmonių valdymas nebus toks politizuotas, kaip buvo lig šiol, todėl ir skaidresnis, valdybos nariai – gerokai kompetentingesni, labiau atsakingi, gyventojams teikiamos paslaugos bus gerokai kokybiškesnės, padaugės pajamų į savivaldybės biudžetą.

Nepriklausomų ekspertų duomenimis, Vilniaus įmonių teikiamų paslaugų ekonominė nauda šiuo metu mažesnė nei Kauno, nors savivaldybės įmonių Vilniuje yra gerokai daugiau, kaip ir darbuotojų jose, ir Vilniaus savivaldybės įmonių, priešingai nei Kaune ar Klaipėdoje, pelningumas minusinis.

Vilniaus miesto savivaldybė kontroliuoja 15 įmonių, iš kurių 1 – akcinė bendrovė, 11 – uždarųjų akcinių bendrovių, 3 – savivaldybės įmonės, taip pat Vilniaus miesto savivaldybei priklauso 4 akcinės bendrovės, taip pat dalyvauja 310 biudžetinių įstaigų ir 61 viešosios įstaigos valdyme.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt