Taryba toliau svarstys sostinės mokyklų pertvarką

Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien svarstys Joachimo Lelevelio ir Mikalojaus Daukšos vidurinių mokyklų pertvarką. Remiantis Švietimo įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, visos šiuo metu veikiančios vidurinės mokyklos turi būti reorganizuotos į pagrindines mokyklas, progimnazijas arba gimnazijas iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Švietimo ir mokslo ministerija praėjusią savaitę atsižvelgė į Savivaldybės argumentus ir prašymą akredituoti vidurinio ugdymo programą Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinėje mokykloje. Po susitikimų su švietimo įstaigos bei vietos bendruomenės atstovais, laikinai švietimo ir mokslo ministro pareigas einantis teisingumo ministras Juozas Bernatonis nusprendė neprieštarauti ir suteikti galimybę akredituoti šios mokyklos ugdymo programą.

Mikalojaus Daukšos vidurinei suteikiama galimybė tapti gimnazija, vykdančia specializuoto ugdymo krypties programas turintiems išskirtinių gabumų matematikai, gamtos mokslams, technologijoms bei inžinerinei kūrybai. Po akreditacijos mokykla galėtų veikti kaip „ilgoji“ (1-12 kl.) gimnazija.

Šiandien sostinės Taryba spręs, ar pritarti šios mokyklos pertvarkymui į „ilgąją“ gimnaziją. Primename, kad išlikti „ilgosiomis“ gimnazijomis galima tik įgyvendinant specializuoto ugdymo krypties programas, kurios yra skirtos gabiems mokiniams, arba savitos pedagoginės sistemos elementus turinčias programas.

Posėdyje taip pat bus svarstoma pertvarkyti Vilniaus Joahimo Lelevelio vidurinę mokyklą į pagrindinę ir nuo rugsėjo nebekomplektuoti 11-12 klasių. Švietimo ir mokslo ministerija pateikė neigiamas išvadas dėl šios mokyklos pasirengimo įgyvendinti ugdymo programą kartu su inžineriniu ugdymu ir nepritarė akreditacijai.

Joahimo Lelevelio vidurinei tapus pagrindine, 10-11 klasių moksleiviai galės nuo rugsėjo tęsti mokslus lenkų mokomąja kalba Adomo Mickevičiaus, Jono Pauliaus II ar Juzefo Kraševskio gimnazijose. Visos minėtos gimnazijos turi laisvų vietų ir į jas galima patekti be atrankos.

Posėdis vyks 2015 05 28, nuo 14 val. Tiesioginę transliaciją žiūrėkite čia:

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt