Vilniaus miesto savivaldybė ir jos kontroliuojamos įmonės viešuosius pirkimus vykdys skaidriau, efektyviau ir atsakingiau

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, siekdama efektyvinti veiklą, taupyti lėšas ir dirbti skaidriai, pradėjo svarstyti Savivaldybės viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimus.

Tarybai pritarus numatytiems pokyčiams, viešiesiems pirkimams bus skiriamas ypatingas dėmesys – sugriežtinta kontrolė, bus perkama atsakingiau ir efektyviau.

Vadovaujantis atnaujintomis taisyklėmis, Viešojo pirkimo komisijos pirmininku ir nariais negalės būti politikai, o bus skiriami nepriekaištingos reputacijos, turintys ekonominių, techninių ir teisinių žinių, gerai išmanantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, asmenys.

Už pirkimų organizavimą ir kontrolę bus tiesiogiai atsakingi padalinių, įmonių, norinčių įsigyti prekių, darbų, paslaugų, vadovai. Užfiksavus Viešųjų pirkimų ar Konkurencijos įstatymų pažeidimų, taip pat neefektyvaus viešųjų pirkimų vykdymo atvejų arba paaiškėjus korupcinės veikos požymių, vadovas bus asmeniškai atsakingas už korupcijos prevencijos priemonių netaikymą darant viešuosius pirkimus.

Nuo šiol Savivaldybės administracija ir Savivaldybės tarybos kontroliuojamų perkančiųjų organizacijų vadovai privalės sukurti viešųjų pirkimų korupcijos prevencijos, pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemą ir užtikrinti, kad darbuotojams būtų sudaryta galimybė anonimiškai ir saugiai pranešti apie korupcijos apraiškas.

Taip pat didelis dėmesys bus skiriamas informacijos, susijusios su viešaisiais pirkimais, viešumui ir sklaidai. Savivaldybės padaliniai ir jos kontroliuojamos įmonės visą su pirkimais susijusią informaciją turės skelbti interneto svetainių pirmuosiuose puslapiuose. Vilniaus gyventojams bus suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę, pastabas apie kiekvieno vykdomo viešojo pirkimo skaidrumą, taip pat teikti pasiūlymus, kaip tobulinti Savivaldybės viešųjų pirkimų sistemą.

Siekiant išvengti neskaidrių pirkimų, kurie didintų vilniečiams teikiamų paslaugų kainas, taisyklėse rekomenduojama pirkimus, kurių vertė didesnė nei 30 tūkst. eurų, atlikti taikant ekonominio naudingumo kriterijų, kuris leidžia atsižvelgti į kainos ir kokybės santykį. Mažiausios kainos, kaip vertinimo kriterijaus taikymas galimas tuomet, kai prekė ar paslauga yra labai aiški, detaliai aprašyta.

Jei Savivaldybės įmonės planuos pirkti objektą, kurio vertė didesnė nei 200 tūkst. eurų, tai visus pirkimo procesus vykdys Savivaldybės viešųjų pirkimų komisija.

Viešųjų ryšių skyrius, [email protected]