Atlikti statinių patikrinimai – naudotojams laikas susirūpinti

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba š. m. sausio – gegužės mėn. organizavo statinių apžiūras siekiant įvertinti jų atitikimą saugos reikalavimams. Patikrinimams buvo pasirinkti pastatai, kuriuose vyksta masiniai renginiai (29 kultūros paskirties pastatai – muziejai, teatrai, pramogų arenos ir 21 pastatas, kurių pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis naktinių klubų, poilsio). Buvo patikrinti Valstybinio jaunimo teatro, Vilniaus teatro „Lėlė“, Lietuvos dailės muziejaus Taikomosios dailės muziejaus, Lietuvos Nacionalinės filharmonijos, UAB „Vilniaus pramogų arena“, Rusų dramos teatro, VšĮ ,,Vilniaus miesto parkai“ Vingio parko estrados, VšĮ ,,Vilniaus rotušė“, Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijos, Valstybinio Vilniaus mažojo teatro, Lietuvos nacionalinio dramos teatro, “, naktinių klubų „Eden club“, „Cocain“, „Salento, Disco Pub“, „Pantera“, „Tamsta Club“, „Men’s factory“, „Paparazzi“, „Cozy“, „Oldtown“, „Budabaras“ , „Tarantino Club“, ,,Vilnius Parties, „Malibu“, „Roast&Beer“ ir kt. pastatų patalpos kuriuose vyksta masiniai renginiai arba susirenka daug žmonių vienu metu (pilną sąrašą galite rasti /lit/Teises_aktai/895).
Patalpų atitikimas saugos reikalavimams buvo vertinamas vadovaujantis šiais kriterijais: statinių gaisrinė sauga, statinių naudojimo sauga, civilinė sauga, patalpų naudojimas pagal paskirtį, taip pat vertinama objekto išorės aplinka (rūkymo vietos, parkavimo vietos, gaisrinės technikos privažiavimo galimybės, išorinių hidrantų vietos). Patikrinus 50 objektų, pažeidimai nustatyti 37 objektuose, kas sudaro 74%. Patikrinimo metu nustatyta šie dominuojantys pažeidimai: patalpų naudojimas ne pagal paskirtį (12 pažeidimų), statinio naudojimo saugos (6 pažeidimai) ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimai (42 pažeidimai).
Patikrinimų metu nustatyta, kad patalpų naudojimo ne pagal paskirtį pažeidimas vykdomas dėl naudotojų (savininkų) neatsakingo požiūrio (nežinojimo), kad patalpos gali būti naudojamos tik pagal tą paskirtį, kuri yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Statinio naudojimo saugos pažeidimuose dominuoja atitvarų nebuvimas esant dideliems patalpų aukščio lygio perkritimams, nesaugūs naudojimui laiptų maršai. Pagrindiniai fiksuoti Bendrųjų gaisrinių taisyklių pažeidimai tai blogas evakuacijos kelių žymėjimas, jų užtvėrimas, apribotas priėjimas prie gaisrinių čiaupų, nepaskirti budintys asmenys atsakingi už žmonių evakavimo tvarką, nėra ekstremalių situacijų valdymo planų, netvarkinga elektros instaliacija.
Visi pastatų naudotojai (savininkai), kurių patalpos buvo tikrinamos informuoti raštu apie nustatytus pažeidimus ir jiems pateikti nurodymai šalinti nustatytus pažeidimus. Nepašalinus pažeidimų nurodytu terminu, statinių naudotojams bus taikoma administracinė atsakomybė, o baudos siekia iki septynių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimties eurų.
Įvertinant tai, kad buvo tikrinamos patalpos kuriuose vyksta masiniai renginiai, t. y. vienu metu susirenka daug žmonių vienoje vietoje, galima teigti, kad patalpų naudotojai (savininkai) ne visada suvokia atsakomybę kylančią dėl žmonių saugumo, ir kartais priimdami sprendimus dėl patalpų patogesnio įrengimo ar naudojimo, nevykdo patalpų saugaus naudojimo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų arba vykdo minėtus pažeidimus dėl kompetencijos stokos.
Atkreipiame visų statinių naudotojų (savininkų) dėmesį, ypatingai tų, kurių patalpose vyksta masiniai renginiai (ypatingų statinių), kad Jūs esate atsakingi už tinkamą statinio priežiūrą ir naudojimą, o tuo pačiu ir už brangiausią turtą – žmonių esančių Jūsų naudojamose patalpose sveikatą ir gyvybę.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt