Vilniui tenkančios gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalies ribojimas prieštarauja Konstitucijai

Konstitucinis Teismas šiandien pripažino – Vilniui tenkančios gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalies ribojimas prieštarauja Konstitucijai. Nutarime pažymėta, kad pagal Konstituciją įstatymų leidėjas privalo nustatyti aiškią savivaldybėms skiriamų lėšų apskaičiavimo tvarką. Savivaldybių finansavimas turi būti didinamas arba mažinamas ne tik tais atvejais, kai keičiasi savivaldybių funkcijų apimtis, bet ir tada, kai lėšų poreikis kinta dėl kitų objektyvių veiksnių, pvz., demografinių, socialinių ar ekonominių.

„Džiaugiuosi, kad Konstitucinis Teismas nusprendė teisingai. Konstatuota, kad Vilniui nustatyti mažesnę GPM dalį be kriterijų yra neteisėta. Atitinkamai, Vilniui turi būti skiriama teisinga – didesnė GPM dalis.“, – po Konstitucinio teismo nutarimo paskelbimo sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad, nesant įstatymuose įtvirtintų aiškių kriterijų, nustatančių, ar tų savivaldybių, kurių GPM dalys pervedamos kitoms savivaldybėms remti, finansinė padėtis yra iš tiesų geresnė ir kiek geresnė nei remiamų savivaldybių. Taip pat nėra įvertinama tai, ar tų savivaldybių padėtis netaps blogesnė nei remiamų savivaldybių. Nenustačius šių kriterijų, negalima objektyviai įvertinti savivaldybių pajamų poreikių ir jų galimybių prisidėti prie finansiškai silpnesnių savivaldybių paramos.

Įstatymuose nėra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis galima apskaičiuoti, kurioms savivaldybėms turi būti skiriama mažesnė nei 100 proc. GPM dalis. Todėl iki šiol buvo sudaromos prielaidos tokioms savivaldybėms atsidurti gerokai blogesnėje finansinėje padėtyje nei savivaldybės, kurioms skiriama 100 proc. Pagal 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, GPM dalis, tenkanti visų savivaldybių biudžetams, – 72,80 proc. Vilniui tenkanti dalis – 48 proc,, kai tuo tarpu Kaunui tenka 94 proc., Klaipėdai – 86 proc., kitoms savivaldybėms – 100 proc. jų teritorijose surenkamo GPM. Prašymą Konstitucijos Teismui pateikusių 30-ies Seimo narių teigimu, dėl dabartinio ribojimo labiausiai nukenčia vilniečių interesai, taip pat Lietuvos sostinės įvaizdis. Šis sprendimas įsigalios nuo 2016 metų sausio pradžios.

Viešųjų ryšių skyrius, [email protected]