Prieš 75 metus iš Naujosios Vilnios geležinkelio stoties į Sibirą pajudėjo pirmieji tremtinių vagonai

Šiandien, birželio 15-ąją, prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo paminėta Gedulo ir vilties diena. Tylos minute susirinkusieji pagerbė žuvusius tremtyje tėvynainius ir artimuosius, tėvus, senelius, brolius ir seseris.

„Priklausau tai kartai, kuriai nelengva suvokti, ką Jums, brangieji, teko išgyventi, sunku įsivaizduoti tą siaubą, kurį Jūsų kartoms teko patirti ir iškęsti, nors seneliai apie tai daug pasakojo. Kasmet birželį prie geležinkelio stoties memorialo susirenkančių tremtinių pasakojimai, prisiminimai, liudijimai, dainos mums yra geriausios pamokos. Ir tikrai šiandien žinau, ką daryti, kad šie įvykiai nepasikartotų. Už tai, kad šiandien esame kuriantys ir besidžiaugiantys Tėvyne, dėkojame tiems, kurie kentėjo, kovojo, išlaikė lietuvybę ir tiems, kurie iš tremties negrįžo“, – sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Skambant trimito garsams, ant paminklinio Kryžiaus buvo uždėta ąžuolų girlianda, kalbėjo Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas, prisiminimais dalinosi tremtinė Rita Vipartienė, patriotines dainas dainavo tremtinių choras ,,Laisvė“, Vilniaus Antakalnio gimnazijos ansamblis, dainininkė Milda Arčikauskaitė, režisierė ir aktorė Birutė Mar suvaidino ištrauką iš monospektaklio ,,Ledo vaikai“.

Sueigoje dalyvavo LR Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas, Seimo nariai Andrius Kubilius, Marija Čigriejienė.

Prieš 75-erius metus, 1941 m. birželio 14 d., Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Didžioji dalis žmonių buvo išvežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas.

Skaičiuojama, kad iš viso iš Lietuvos buvo ištremta arba įkalinta sovietų valdžios apie 300 000 žmonių, daug to meto politikų, visuomenės veikėjų, tautos šviesuolių, išvežta daugiau kaip 32 tūkst. vaikų. Iš tremtinių 33,59 proc. grįžo į Lietuvą, 26,52 proc. žuvo tremties ir kalinimo vietose ir beveik 40 proc. tremtinių likimas nežinomas.

Viešųjų ryšių skyrius [email protected]