Priimti sprendimai dėl dar dviejų sostinės mokyklų pertvarkos

Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien svarstė Joachimo Lelevelio ir Mikalojaus Daukšos vidurinių mokyklų pertvarką ir priėmė du svarbius sprendimus.

Taryba nusprendė leisti Mikalojaus Daukšos vidurinei mokyklai komplektuoti 11-12 klases, tik akreditavus vidurinio ugdymo programą. Po susitikimų su švietimo įstaigos bei vietos bendruomenės atstovais, laikinai Švietimo ir mokslo ministro pareigas ėjęs teisingumo ministras Juozas Bernatonis nusprendė neprieštarauti ir suteikti galimybę akredituoti šios mokyklos ugdymo programą. Mikalojaus Daukšos vidurinei suteikiama galimybė tapti gimnazija, vykdančia specializuoto ugdymo krypties programas turintiems išskirtinių gabumų matematikai, gamtos mokslams, technologijoms bei inžinerinei kūrybai. Po akreditacijos mokykla galės veikti kaip „ilgoji“ (1-12 kl.) gimnazija.

Tarybos posėdyje taip pat svarstyta, bet nepritarta Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos pertvarkymui į „ilgąją“ gimnaziją ir nuspręsta reorganizuoti ją į pagrindinę – nuo rugsėjo nebekomplektuoti 11-12 klasių.

Praėjusiais mokslo metais šioje vidurinėje rusų ir lenkų kalbomis mokėsi 464 moksleiviai. Nors bendruomenė vylėsi tapti ilgąja gimnazija su inžineriniu ugdymu, Švietimo ir mokslo ministerija balandžio mėnesį pateikė neigiamas išvadas dėl šios mokyklos pasirengimo įgyvendinti ugdymo programas kartu su inžineriniu ugdymu ir nepritarė akreditacijai.

Joachimo Lelevelio vidurinei tapus pagrindine, šiemet vienuoliktą klasę baigusiems moksleiviams bus sudaryta galimybė užbaigti 12 klasę toje pačioje mokykloje, o 11 klasių moksleiviai nuo rugsėjo galės tęsti mokslus Adomo Mickevičiaus, Jono Pauliaus II ar Juzefo Kraševskio gimnazijose. Visos minėtos gimnazijos turi laisvų vietų ir į jas galima patekti be atrankos.

Pagal Švietimo įstatymą ir Vyriausybės nutarimą, visos šiuo metu veikiančios vidurinės mokyklos turi būti reorganizuotos į pagrindines mokyklas, progimnazijas arba gimnazijas iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Primename, kad išlikti „ilgosiomis“ gimnazijomis galima tik įgyvendinant specializuoto ugdymo krypties programas, kurios yra skirtos gabiems mokiniams, arba savitos pedagoginės sistemos elementus turinčias programas.

Viešųjų ryšių skyrius, [email protected]