Savivaldybės viešieji pirkimai – atviri vilniečiams

Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino naujas Viešųjų pirkimų taisykles, kurios bus privalomos visiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir kontroliuojamoms Savivaldybės įmonėms.

Siekiama, kad šių Taisyklių reikalavimai padėtų atgauti tiek visuomenės, tiek tiekėjų pasitikėjimą Savivaldybės ir jos įmonių organizuojamais viešaisiais pirkimais. Anot projektą parengusio Viešųjų pirkimų skyriaus vadovo Giedriaus Krasausko, jie taps sąžiningi ir užtikrins konkurenciją, bus perkamos tik reikalingos prekės, paslaugos ir darbai, o atsiskaityti už juos nebus vėluojama.

Pagal naujas Viešųjų pirkimų taisykles numatyta viešinti priėmimo-perdavimo aktus, kad vilniečiai galėtų įsitikinti paslaugų ir darbų kokybe, jų nauda miestui.

Be to, planuojama internete skelbti visus būsimus Savivaldybės vidaus sandorius (kai Savivaldybė perka paslaugą iš Savivaldybės įmonės).

„Viešuosiuose pirkimuose pagaliau įvedama tvarka, mat ilgą laiką Savivaldybėje buvo sudėtinga suvaldyti, įsitikinti, ar nupirktos paslaugos ir darbai iš tiesų buvo įvykdyti, atsiskaitymai už paslaugas smarkiai vėlavo, o ankstesnė Administracija buvo kaltinama, kad viešųjų pirkimų sąlygos pritaikytos konkrečiam tiekėjui. Pavyzdžiui, Savivaldybės įmonėse net ekskavatoriai buvo perkami neva pritaikant juos prie stogelio, po kuriuo jie bus laikomi, aukščio“, – sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Naujose Taisyklėse numatytas įsipareigojimas atsiskaityti su tiekėjais – ne vėliau negu per 60 dienų; perkančioji šalis įpareigojama nekonfidencialią informaciją apie viešąjį pirkimą skelbti Savivaldybės interneto (www.vilnius.lt) arba įmonių, kontroliuojamų Savivaldybės, svetainėse, kad visuomenė galėtų su ja susipažinti ir pateikti komentarus.

Savivaldybės įmonių viešuosius pirkimus, kurių vertė – didesnė nei 200 tūkst. eurų, nuo šiol vykdys Savivaldybės Viešųjų pirkimų komisija.

Naujose Pirkimo taisyklėse nustatyta, kad Viešojo pirkimo komisijos nariais ir pirmininku galės būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, į minėtą komisiją nerekomenduojama skirti politikų ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų.

Savivaldybės administracijos padalinių vadovai ir Savivaldybės įmonių vadovai taip pat bus asmeniškai atsakingiuž viešųjų pirkimų organizavimą ir kontrolę, korupcijos prevenciją šioje srityje.

Rengiant naujas Viešųjų pirkimų taisykles, konsultuotasi su Viešųjų pirkimų tarnyba, nevyriausybinės organizacijos „Transparency international“ Lietuvos skyriumi ir Konkurencijos taryba.

2014 metais vien tik Vilniaus miesto savivaldybės administracija (bei Savivaldybei pavaldžios įmonės) pirko prekių, darbų ir paslaugų daugiau nei už 120 mln. eurų.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt