Šiandien Taryba nutarė – skirs 100 eurų kompensacijas lankantiems privačius sostinės darželius

Keletą savaičių tobulinta naujoji tvarka dėl 100 eurų kompensacijos vilniečiams, kurių vaikai lanko privačius sostinės darželius, šiandien sulaukė Tarybos sprendimo. Daugumai pritarus, 100 eurų kompensacijos tvarka įsigalios jau nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.

Po svarstymų komitetuose ir pasitarus su bendruomene, tvarka buvo supaprastinta, ir joje atsirado keletas svarbių pakeitimų: pasiūlyta kompensuoti 100 eurų tėvų mokamo mėnesinio mokesčio kiekvienam vaikui, kurio tėvai sudarė ugdymo sutartį su privačiu darželiu, kai vaiko ir vieno iš tėvų gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus mieste (ankstesniame tvarkos variante buvo būtinas abiejų tėvų gyvenamosios vietos deklaravimas sostinėje). Taip paslauga taps prieinamesnė daugiau vilniečių tėvų.

Antroji naujovė – atsirado nuostata, kad mokestis už vaiko išlaikymą privačioje ugdymo įstaigoje vienerius mokslo metus nebus keičiamas. Tarp vaiko tėvų, Savivaldybės ir privataus darželio atstovų bus pasirašoma trišalė sutartis, o kompensacija skiriama tik tuo atveju, jeigu ta pačia šimto eurų suma sumažės privataus darželio mokestis tėvams.

„Kiekvieną tvarką galima tobulinti ir tobulinti. Dabartinis variantas supaprastintas, logiškas ir suprantamas, tačiau kompensacijos – tik vienas iš žingsnių sprendžiant problemą. Didinsime vietų skaičių ir valstybiniuose darželiuose, tinkamai išnaudodami turimas švietimo įstaigų patalpas, taip pat ikimokykliniam ugdymui pritaikysime kitą Savivaldybės nekilnojamąjį turtą. Tikime, kad įgyvendinus 4 žingsnių programą, vietų trūkumo darželiuose per artimiausius 2-3 metus nebeliks“, – sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Renovavus „Ąžuolo“ ir „Gluosnio“ darželių patalpas bei atidarius „Kodėlčiuko“ skyrių, 2015 žiemą Savivaldybė įkurs 560 naujų vietų. Tarybai patvirtinus 100 eurų kompensacijos tvarką, privatūs darželiai sostinėje galės plėstis ir įsteigs 900-1300 naujų vietų jau nuo šių metų rugsėjo. Sklypai Bajoruose ir Santariškėse bus skirti moduliniams darželiams statyti, juose atsirastų iki 300 naujų vietų. Valstybinę žemę darželiams perėmus dar 8 sklypuose, būtų sukurta apie 1000-1500 naujų vietų darželinukams 2016 m. rudenį. Savivaldybė jau siūlo keletą turimų patalpų išnuomoti darželių veiklai. Tai pigiau, nei statyti naujus darželius, ir keli šimtai naujų vietų bus įkurta operatyviau – jau 2015 žiemą. Pritaikius kitas turimas patalpas darželiams, iki 700 naujų vietų atsiras 2016 m. pavasarį.

Tikėtina, jog nuo rugsėjo vaikų, lankančių privačius darželius, skaičius išaugs, todėl mažės dalis šių įstaigų sąnaudų. Skaičiuojama, kad per metus kompensacijoms privačius darželius lankantiems prireiks iki 6 mln. eurų. Tikimasi, kad bus įkurta ne mažiau kaip du tris kartus daugiau naujų vietų darželiuose, nei atsiranda pastačius vieną naują darželį.

Vilniuje veikia apie 80 privačių ugdymo įstaigų. 56 privatūs darželiai dalyvavo Savivaldybės apklausoje, kurioje absoliuti dauguma pritarė siūlomai naujai tvarkai.

Vakar Vilniaus meras R. Šimašius su nevalstybinių darželių atstovais pasirašė memorandumą, kuriuo siekiama bendro tikslo – sukurti daugiau vietų sostinės privačiuose darželiuose bei stiprinti abipusį pasitikėjimą ir bendradarbiavimą. Memorandumą pasirašiusios keturios dešimtys įstaigų įsipareigojo nustatyti pastovų mokestį ir jo nekeisti. Susitarta, kad esant galimybei, vietų darželiuose skaičių įstaigos padidins ir skirs atstovą, kuris nuolat palaikys ryšius su Savivaldybe.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt