Taryba pritarė savivaldybės valdymo ir administracijos struktūros pertvarkai

Iki lapkričio 1-osios Vilniaus savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius sumažės nuo 937 iki 874. Sprendimą dėl Savivaldybės administracinio aparato pertvarkymo šiandien priėmė Vilniaus miesto taryba. Įvertinus komitetų, departamentų vadovų, bendruomenių siūlymus bei siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir viešojo intereso tenkinimą, nuspręsta darbuotojų skaičių sumažinti 63 etatais. Administracijos direktorės nuomone, kad Savivaldybė galėtų efektyviai dirbti ir vykdyti visas funkcijas pakaktų ir 800 etatų.

Kad Savivaldybės veikla taptų modernesnė bus trumpinamos įvairių leidimų verslui išdavimo bei gyventojų problemų sprendimo procedūros, supaprastintas veiklos organizavimas, kad savivaldybė laiku teiktų paslaugas ir atsakymus vilniečiams.

„Svarstant Savivaldybės valdymo ir administracijos struktūros pertvarką įvyko 36 susitikimai su komitetais, frakcijomis, darbuotojų profesinės sąjungos atstovais. Stengiamės maksimaliai atsižvelgti į visų pasiūlymus. Mūsų tikslas – panaikinti padalinių funkcijų dubliavimąsi bei sparčiau įgyvendinti strateginius veiklos prioritetus tokius, kaip Integruoto Vilniaus tikslinių teritorijų vystymo panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas programą, Šilumos ūkio vystymo, Atliekų rūšiavimo ir tvarkymo bei kitus planus”, – sako Administracijos vadovė Alma Vaitkunskienė.

Efektyvinant veiklą, iš 11 departamentų svarstoma palikti 9. Bus panaikintas Ekonomikos ir investicijų bei Aplinkos ir energetikos departamentai. Dalis šių departamentų skyrių iš viso naikinama, dalis – perkeliama į kitus skyrius.
Tarybos patvirtintame struktūros projekte nusimato tokie pakeitimai: bus įsteigti Investicinių projektų valdymo ir Korupcijos prevencijos skyriai pavaldūs Administracijos direktorei, Miesto ūkio departamente atsiras Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyrius, Socialinių reikalų departamente išliks Socialinio būsto skyrius, nebus naikinamas Jaunimo reikalų skyrius, o Kultūros ir sporto skyriai nebus jungiami.

Nuspręsta, kad jei departamente dirba iki 50 darbuotojų, pakaktų vienos direktoriaus pavaduotojo pareigybės, o jeigu daugiau kaip 50 – ne daugiau kaip dviejų. Skyrių vedėjams taip pat siūloma turėti ne daugiau kaip po vieną pavaduotoją.

Skaičiuojama, kad dėl sumažėjusio darbuotojų skaičiaus Savivaldybė kitąmet sutaupys apie 1 mln. eurų.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt