„Start Vilnius“ vadovų pigiai įkainotas turtas savivaldybės administracijos iniciatyva pelningai parduotas aukcione

Vilniaus miesto savivaldybės administracija sustabdė buvusių UAB „Start Vilnius“ vadovų vykdytus turto pardavimus buvę įmonės vadovai miesto nekilnojamąjį turtą savavališkai parduodavo pusvelčiui. Šis vertingas savivaldybės turtas buvo naudojamas „Air Lituanica“ kapitalui formuoti.

„Kai tik savivaldybės administracijai kilo abejonių dėl „Start Vilniaus“ parduodamo turto kainų, jos buvo skubiai peržiūrėtos ir nurodėme turtą aukcione pardavinėti aukštesnėmis kainomis“, sako administracijos vadovė Alma Vaitkunskienė.

Pasak A. Vaitkunskienės, 14 nekilnojamojo turto objektų po kainos padindimo pavyko parduoti trigubai didesne kaina iš viso už 228 tūkst. 774 eurų („Start Vilnius” buvę vadovai šį turtą buvo įkainoję tik 70 tūkst. 568 eurų).

Pavyzdžiui, 24,5 kv. m negyvenamas patalpas Senamiestyje (Žemaitijos g. 5) „Start Vilnius” vadovai planavo parduoti tik už 10,9 tūkst. eurų, tuo tarpu administracija nurodė turtą parduoti už ne mažiau kaip 2 kartus didesnę kainą, nei buvo įkainojusi miesto turtą vertinusi UAB „Apus”. Patalpas pavyko parduoti net 3,4 karto brangiau.

Vienas įspūdingesnių atvejų – 22,53 kv. m buto Stepono Batoro gatvėje 25-3 pardavimas: „Start Vilnius” vadovai prieš aukcioną buvo įkainoję turtą vos 1 tūkst. 651 eurų. Administracija perkainojo objektą 5,7 karto brangiau. Aukcione butas parduotas už 11,4 tūkst. eurų – 7 kartus brangiau, nei buvo nustatę „Start Vilnius” vadovai ir „Apus” vertintojai.

„Iš naudingesnių savivaldybei sandorių sukauptos lėšos bus panaudotos vilniečių labui“, sako administracijos direktorė.

Pasak Almos Vaitkunskienės, palyginus sandorius, atliktus po dabartinės Vilniaus miesto valdžios įsikišimo ir „Start Vilnius“ anksčiau vykdytus turto pardavimus, kyla pagrįstų abejonių tiek dėl „Start Vilnius“ vadovų taikytų turto kainos nustatymo metodų, tiek dėl parduodamo turto paskelbimo iki pardavimo aukcione dienos terminų (tik prieš 10 dienų iki aukciono), kas galimai lemdavo ribotą paklausą.

Dėl UAB „Start Vilnius“ veiklos faktų savivaldybė jau kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydama atlikti tyrimą.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt