Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus sveikinimas Valstybės dienos proga

Mielieji vilniečiai ir sostinės svečiai,

Gerbiamieji Lietuvos žmonės!

Lietuvai minint savo valstybės dieną ir istorinę Mindaugo karūnavimo šventę, sveikinu kiekvieną atskirai ir kartu visus žmones, vertinančius ir branginančius savo tautos istorinę atmintį!

Istorija byloja didingą praeitį mums – čia ir dabar gyvenantiems, čia ir dabar kuriantiems, saugantiems ir ginantiems savo šeimas, savo miestus ir savo valstybę. Ir nors nuo Mindaugo karūnavimo prabėgo ištisi šimtmečiai, esminiai dalykai nepasikeitė: kad išliktume Europoje ir pasaulyje, pirmiausia turime būti vieninga tauta, turime būti saviti ir atviri pasauliui. Svarbiausia, turime būti stiprūs ir norintys įsilieti į tą pasaulio įvairovę – su savąja patirtimi ir garbinga praeitimi.

Karalius Mindaugas įtvirtino Lietuvos valstybę, Didysis Kunigaikštis Gediminas įkūrė sostinę Vilnių. Vėlesni valdovai, savo laisvės ir pagarbos kito laisvei vedami, mums mena Lietuvos galybės ir klestėjimo laikus. Čia glūdėjo tiesa, pavertusi Lietuvą galingiausia Europos valstybe, čia, kuriant dabarties Lietuvą, glūdi amžina gėrio ir grožio tiesa, neleidžianti mums paskęsti tarp smulkmenų ir abejonių.

Todėl tebūnie Valstybės diena ir jos istorinė atmintis – ne vien duoklė išskirtinei asmenybei ar datai. Tebūnie tai mūsų šventa pareiga – nuolat pasitikrinti, ar teisingu keliu einame, kurdami savo ateitį. Kad Karaliaus Mindaugo kurta Lietuva būtų gyva ne tik istorijos vadovėliuose ir senose graviūrose, bet ir kiekvieno iš mūsų širdyje!

Būkit gražūs ir laimingi Valstybės ir Lietuvos Karaliaus Mindaugo šventės dieną!

Remigijus Šimašius

Vilniaus meras