Informacija sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ nariams: pakartotinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 2015 m. liepos 23 d.

Neįvykus pirmajam susirinkimui (susirinko per mažai narių) šių metų 2015 m. liepos 23 d. 19 val. prie 1-ojo vandens bokšto (Balsių sodų 9-oji g.) organizuojamas pakartotinis sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkime bus pristatyta 2014-2015 m. bendrijos Valdybos veiklos ataskaita, Revizijos komisijos ataskaita apie 2014-2015 m. bendrijos finansinę veiklą, bus tvirtinama bendrijos finansinės-ūkinės veiklos ataskaita, taip pat Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos 2015-2016 m. ir bendrijos veiklos planas, priimami nauji nariai, renkama nauja valdyba ir valdybos pirmininkas.

Susirinkimo metu taip pat bus svarstomi ūkiniai klausimai – bendrijos teritorijoje esančių bendrojo naudojimo sklypų išpirkimas, gatvių apšvietimo projektas, išstojimo iš asosiacijos Vilniaus susivienijimas „Sodai“ klausimas.

Išsamesnė informacija kiekvienu klausimu, galimybė susipažinti su sprendimų projektais tel. 8 687 86677 (Valdybos pirmininkas).

Bendrijos valdyba