Ar teisėtai formuotas „Air Lituanica“ kapitalas aiškinsis Generalinė prokuratūra

Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti išsamų tyrimą dėl bendrovės „Air Lituanica“ kapitalo formavimo teisėtumo.

Gindama viešąjį interesą, savivaldybė prašo prokuratūros ištirti – ar formuojant ,,Air Lituanica“ įstatinį kapitalą nebuvo pažeisti LR įstatymai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys savivaldybių veiklą ir savivaldybei priklausančio turto naudojimą, disponavimą ir investavimą visuomenės reikmėms.

Prokuratūros taip pat prašoma išnagrinėti, ar teisėti buvo sandėriai, kai lėšas bendrovės „Air Lituanica“ naudai pervesdavo ir įsipareigojimus už šią įmonę prisiimdavo įvairios Savivaldybės įsteigtos įmonės, kurių veiklos pobūdis net nesusijęs su skrydžių bendrove.

Administracijos nuomone, tokių įsipareigojimų prisiėmimas labai pablogino viešąjį interesą turėjusių tenkinti įmonių finansinę būklę, o sandėriai pažeidė Savivaldybės teises ir pareigas visuomenės ir kreditorių atžvilgiu.

Kreipimesi taip pat prašoma išanalizuoti lėšų judėjimą sąskaitose, finansinės apskaitos ir kitus dokumentus – ar teisėtais būdais buvo formuojamas „Air Lituanica“ įstatinis kapitalas ir apyvartinio kapitalo papildymai pervedamomis lėšomis.

Viešųjų ryšių skyrius, [email protected]