Iki 2020-ųjų kūdikių ir vaikų globos namų Vilniuje nebeliks

Šiandien Vilniaus savivaldybės Taryba spręs, kaip užtikrinti, kad kuo daugiau be tėvų globos likusių vaikų patirtų laimingą vaikystę. Per penkerius metus Vilnius siekia sumažinti institucijose gyvenančių kūdikių ir vaikų skaičių ir tik kraštutiniais atvejais, neatsiradus globėjų, vaikus apgyvendins socialinės globos įstaigose, kuriose bus sukurtos kiek įmanoma artimesnės šeimai sąlygos.

Sostinės vaikų globos namuose šiuo metu gyvena apie 330 vaikų. Taryba svarstys vaikų globos sistemos pertvarkos veiksmų planą, kuriame pirmenybė teikiama institucinės globos prevencijai ir vaikų globai šeimose.

„Per kelerius pertvarkos metus globos namų turėtų iš viso nebelikti, arba jie turi būti visiška išimtis. Vaikai turi augti ten, kur jiems ir priklauso – šeimose ir bendruomenėje. Šios gaus visą paketą socialinių paslaugų. Šeimoms bus realiai padedama, atsiras globėjų tinklas, o kūdikių namai taps paslaugų centru. Visų pirma rūpinsimės, kad vaikai nepatektų į globos namus, investuosime į paramą problemų turinčioms šeimoms“, – sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Tai nereiškia, kad visos globos įstaigos Vilniuje bus staiga uždarytos: dideli globos namai bus skaidomi ir palaipsniui pertvarkomi taip, kad jų aplinka taptų kuo artimesnė natūraliai bendruomenės aplinkai. Vienas pirmųjų pozityvių institucinės globos pertvarkos pavyzdžių – pernai pradėti pertvarkyti Žolyno vaikų socialinės globos namai, kuriuos suskaidžius, vaikai persikelia gyventi į šeimynas, kuriose auga iki 9 vaikų.

Nuo 2017 metų, pertvarkius Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, juose bus organizuojamos intensyviosios reabilitacijos paslaugos vystymosi sutrikimų turintiems vaikams, teikiamos ankstyvosios vaikų reabilitacijos, gydymo ir profilaktikos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros, socialinės paslaugos tėvų globos netekusiems kūdikiams ir vaikams.

Neįgalaus vaiko besilaukianti šeima čia galės gauti konsultacijas, o vaikus su negalia iki 7 metų amžiaus auginančios šeimos – trumpalaikio atokvėpio paslaugą ir grįžti į darbo rinką, ar paprasčiausiai pasinaudoti trumpomis poilsio valandėlėmis, kol kvalifikuoti specialistai paglobos negalią turinčias atžalas.

Vienas reformos tikslų – sustiprinti šeimų pasirengimą ir norą globoti likusius be tėvų vaikus. Persitvarkius, kūdikius įvaikinti taps lengviau, o įsivaikinimo procedūras planuojama paversti pagalba tėvams. Kuriama nauja globėjų tarnyba, kuri teiks paslaugas vaikų globėjams: juos mokys, konsultuos, teiks psichologų pagalbą. Skambučių centras imsis globėjų ir įtėvių paieškos, viešins gerosios praktikos pavyzdžius.

Šiuo metu daugybė šeimų dėl nežinojimo, nepatyrimo, emocijų nevaldymo, materialinių problemų, ar socialinių ryšių trūkumo susiduria su sunkumais auklėdamos vaikus. Nuo kitų metų planuojama kurti teritorinius šeimos paramos centrus, kuriuose asmeniniai šeimos asistentai rūpinsis socialinės rizikos ir socialinių įgūdžių stokojančiomis šeimomis. Centrai organizuos įvairias mokymo programas bei vaikų ir jaunimo užimtumą. Vietoje liūdnai pagarsėjusių socializacijos centrų, atsižvelgus į pasaulinę praktiką, iki 2016 metų ketinama įkurti du intensyvios korekcijos paslaugų padalinius 6-12 ir 12-16 metų vaikams ir paaugliams, kurie turi elgesio, emocijų ir prieraišumo sutrikimų bei traumų. Juose vaikai gaus daugiau individualaus dėmesio ir specializuotos pagalbos, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko problemų sudėtingumo lygį. Per artimiausius keletą metų bus sukurta ir jaunuolių, paliekančių globos namus, laikino apgyvendinimo apsaugotame būste, sistema.

Vilniuje planuojamos pertvarkyti keturios vaikų globos įstaigos, kurių steigėja yra savivaldybė: sutrikusio vystymosi kūdikių namai, socialinės globos namai „Gilė“, Minties vaikų socialinės globos namai ir Žolyno vaikų socialinės globos namai. Per 2015 metus šioms 4 įstaigoms buvo skirta 1.628.962 eurų (1.082.252 eurų iš savivaldybės biudžeto ir dar 546.710 eurų iš valstybės biudžeto lėšų).

Skaičiuojama, jog penkerių metų vaikų globos sistemos pertvarkos plano įgyvendinimui prireiks Valstybės biudžeto, savivaldybės bei ES paramos lėšų – apie 2005,6 tūkst. eurų.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt