105 metų sukaktį Naujamiesčio gyventoja pasitiko sostinės mero draugijoje

Šiandien garbingos ir itin retos 105 metų sukakties proga Vilniaus meras Remigijus Šimašius aplankė ir pasveikino sostinės Naujamiesčio gyventoją Ireną Gražiną Dargytę-Vaitiekūnienę.

„Sveikinu ir džiaugiuosi, kad gyvenate mūsų mieste, kad esate turtinga puikių gyvenimo akimirkų, daugybės nuveiktų darbų. Kad lydima artimų ir brangių žmonių – vaikų ir vaikaičių – pasitinkate ypatingą dieną”, – sveikino senolę Vilniaus meras.

Meras domėjosi sukaktuvininkės sveikata, kuri, pasak jos, – visai dar neprasta, ilgaamžiškumo receptu, kurio pagrindas – gera atmosfera namuose ir visuomet puiki šeimynykščių nuotaika.

Per savo garbingą amžių Ireną Gražina Dargytė-Vaitiekūnienė sukaupė didžiulės patirties, žmogiškos išminties ir neišdildomų prisiminimų skrynią – joje vieni svarbiausių ir prasmingiausių Lietuvos istorijos puslapių.

Būdama mažytė išgyveno I pasaulinį karą, suaugusi patyrė II pasaulinio karo baisumus, Lietuvos okupaciją. Į tremtį ešelonais buvo išvežti artimieji, paskui – slinko gyvenimas sovietmečiu.

Senolė dar mena anų metų prieškario laisvą Lietuvą – prie jos klestėjimo prisidėjo ir jos artimi giminaičiai – dėdė dr. Jonas Staugaitis, dr. Vinco Kudirkos bendražygis, buvo LR seimo pirmininkas, Irenos vyras – LR pradinio mokslo departamento direktorius.

Ireną Gražina Dargytė-Vaitiekūnienė užaugino dvi dukras ir sūnų, turi 2 anūkus ir 3 provaikaičius.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt