Dėl oro sąlygų ryte susidaręs kvapas vilniečių sveikatai pavojaus nekėlė

Penktadienio rytą Vilniaus miesto gyventojai galėjo pajusti specifinį ore tvyrantį kvapą bei matyti nedidelį rūką, panašų į smogą. Vilniaus miesto savivaldybė informuoja, kad Vilniaus mieste oro užterštumo normos nebuvo viršytos, t. y. pavojus vilniečių sveikatai negrėsė.

Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis iš keturių Vilniaus miesto savivaldybės teritorijų veikiančių oro užterštumo matavimo stočių (Senamiestyje, Lazdynuose, Žirmūnuose bei Savanorių pr.) kietųjų dalelių, anglies monoksido, sieros dioksido, azoto dioksido bei ozono vidutinės paros ribinės vertės neviršijo nustatytų normų.

Rugpjūčio 28 d. ryte Vilniuje sklidęs kvapas atsirado ne dėl užterštumo, o dėl tvyrančio oro, kuris buvo susikaupęs dėl nepakankamos sklaidos. Vėjo greitis iš ryto buvo vos 2-4 m/s, vėliau padidėjo iki 6-8 m/s ir kvapas sklaidėsi.

Pasak savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento specialistų, tai yra pavienis dėl oro sąlygų susidaręs atvejis. Šis diskomfortas neturėjo poveikio vilniečių sveikatai. Padidėjus vėjo greičiui, kvapas mieste iškart pradėjo sklaidytis.

Kad mieste taršos būtų kuo mažiau, ne rečiau kaip kartą per savaitę gatvės valomos ir drėkinamos vakuuminiu būdu. Taip gatvės ne tik nuvalomos, bet ir surenkamas pakelėse susikaupęs smėlis, smulkios dulkės, nušluojamos gatvių ašinės linijos, bei važiuojamoji dalis prie borto. Prieš dvi savaites buvo nuplautos centrinės miesto dalies gatvės. Atsižvelgus į orų prognozę (šią savaitę buvo prognozuojamas lietus), gatvės buvo valomos vakuuminiu būdu.

Vieno karto 1000 kv. m gatvių plovimas kainuoja 15,09 Eur. Vieną kartą nuplauti vien tik reprezentacines gatves, kurių plotas sudaro apie 673 tūkst. kv. m, miestui kainuoja 10 tūkst. eurų. Metinis Vilniaus gatvių plovimo ir valymo vakuuminiu būdu biudžetas (pavasario-rudens sezonu) – 152 tūkst. eurų.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt