Pasaulio paveldo miestų solidarumo dienos proga pristatytas Senamiesčio gaisrinės saugos planas

Pasaulio paveldo miestų Solidarumo dienos proga rugsėjo 8 dieną viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra surengė seminarą „Gaisrinės saugos stiprinimas Vilniaus kultūros paveldo pastatuose“. Seminare, kuris vyko Bendrosios pagalbos centre P. Vileišio gatvėje, pristatytas bendro agentūros, Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos darbo rezultatas – Vilniaus senamiesčio gaisrinės saugos planas. Planas skirtas ugniagesiams gelbetojams, jame pažymeti svarbiausi kultūros paveldo paminklai, privažiavimų prie jų galimybės, artimiausi vandens šaltiniai (hidrantai). Planas nuolat pildomas informacija apie pastatuose saugomas kilnojamąsias vertybes, iki šiol tokių duomenų ugniagesiai neturejo. Šis GIS pagrindu parengtas dokumentas – tai nauja prevencinė integralios paveldo apsaugos priemonė, pradėta diegti dar tik nedaugelyje Europos UNESCO pasaulio paveldo miestų.

Vilniaus senamiesčio gaisrinės saugos planas parengtas 2013 – 2015 metais, pritaikant ES projekto „Gaisrų prevencija ir gaisrų gesinimo sistemų tobulinimas Pasaulio paveldo miestų istoriniuose centruose“ (HERITPROT) partnerių iš Ispanijos ir Jungtinės karalystės patirtį. Rengiant planą buvo įtraukti ir kiti partneriai – Kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentas, kilnojamųjų kultūros paveldo objektų rinkinių valdytojai – muziejai ir bibliotekos. Šiuo darbu kilnojamąsias kultūros vertybes saugančios institucijos buvo skatinamos tobulinti turimas žinias, priemones ir pasirengimą išsaugoti šias vertybes gaisrų ir stichinių nelaimių atveju, gerinti bendradarbiavimą su ugniagesių gelbėtojų tarnybomis. Atsižvelgiant į vietos poreikius Agentūra parengė Rekomendacijas dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, priešgaisrinės saugos stiprinimo.

Šio proginio seminaro metu Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktorius G. Rutkauskas pristatė tarpinstitucinio bendradarbiavimo gaisrų pevencijos stiprinimo srityje aktualijas ir svarbą Senamiesčio gaisrinės saugos plano vystymui. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Operacinio vadovavimo skyriaus viršininko pavaduotojas V. Svirko pristatė gaisrinių pratybų, vykusių Vilniaus senamiesčio kultūros paminkluose 2013-2015 metais patirtį, lemiančią gaisrinės saugos priemonių tobulinimą, o inžinierius P. Kanevičius supažindino su gaisrų pasekmėmis Lietuvos ir Europos paveldo pastatuose Tytuvėnuose, Bialystoke, Gdanske, Liubline, Kelno ir Vienos katedrose, bei galimomis praktinėmis gaisrų prevencijos priemonėmis. Seminaras surengtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Gaisrinės saugos stiprinimas kultūros paveldo pastatuose“.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra tęs šį aktualų ir naudingą darbą, siekdama į gaisrų prevencijos procesą įtraukti Senamiesčio bendruomenės atstovus: seniūnaičius, įvairių sričių specialistus ir savanorius.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt