Iki rugsėjo 17 d. kviečiame siūlyti asmenis apdovanoti atminimo ženklu „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“

Vilniaus miesto savivaldybės atminimo ženklas

„Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ tradiciškai įteikiamas Vilniaus rotušėje

Vietos savivaldos dieną – spalio 10-ąją.

Mielieji vilniečiai,

iki rugsėjo 17 d. siūlykite

apdovanoti atminimo ženklu

„Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ kandidatus –

asmenis, nuoširdžiai ir atsakingai dirbančius, pasiekusius puikių rezultatų

įvairiose savivaldos bendruomenės srityse:

aplinkos apsaugos, sveikatos ir socialinių reikalų, kultūros, meno ir sporto, švietimo ir mokslo, priešgaisrinės apsaugos ir teisėsaugos, turizmo, laisvalaikio ir pramogų, ūkio, verslo ir paslaugų, bendruomenės telkimo, labdaros, paramos, savanorystės, tautinių bendrijų ir tarptautinio bendradarbiavimo, savivaldos politikos, administravimo ir viešojo intereso gynimo srityse, taip pat Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, seniūnijos ir kitoje veikloje.

Remdamiesi Vilniaus miesto savivaldybės mero 2008 m. spalio 10 d. potvarkiu Nr. 22-228, malonėkite kandidatus teikti raštu – Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros skyriui.

Teirautis tel. 211 2150, jolita.ivanova@vilnius.lt