Savivaldybė efektyvins priemones rūpinantis beglobiais gyvūnais ir kontroliuojant jų skaičių

Vilniaus miesto savivaldybėje įvyko susitikimas su tarptautinio gyvūnų sterilizacijos projekto atstovais – NVO „Vier Pfoten” (liet. „Keturios pėdutės“) rumunų padalinio nariais. Susitikime dalyvavo ir keleto Lietuvos gyvūnų globos įstaigų vadovai. Gyvūnų globos organizacijos „Lesė” kartu su rumunais organizuoto projekto metu rugsėjo mėnesį nemokamai sterilizuota per 200 beglobių gyvūnų. Vilniaus kolegijos Veterinarinės medicinos katedra suteikė operacinės patalpas taip sudarydama galimybes tarptautinį beglobių gyvūnų sterilizacijos projektą vykdžiusiems gydytojams dirbti dvi savaites, kol vyko iš įvairiuose kiemuose gyventojų sugautų ir atvežtų gyvūnėlių sterilizacija.

Susitikimo dalyviai vieningai sutarė, kad stiprins bendradarbiavimą rūpinantis beglobiais gyvūnais, juos sterilizuojant tam tinkamu metų laiku, padedant gyventojams juos pristatyti sterilizacijai, plečiant jos mastą ir šviečiant gyventojus. Savivaldybė nuo šiol taps aktyviu ir rūpestingu gyvūnų globos ir prie beglobių gyvūnėlių skaičiaus mažinimo prisidedančių organizacijų partneriu.

Savivaldybė kreipiasi į visas įmones, taip pat privačių veterinarijos klinikų savininkus, kviesdama ir prašydama dalyvauti ir remti beglobių gyvūnų sterilizacijos projektą, kurį vėl planuojama vykdyti spalio mėnesį, nes rugsėjo mėnesį vykusio projekto metu paaiškėjo, kad šios paslaugos poreikis – itin didelis. Į pagalbą bendruomenėms ateis Vilniaus seniūnijos ir savivaldybės uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“: ims aktyviau ieškoti gyvūnams globėjų, padės gyventojams laikinai suteikdami specialias kačių gaudykles-dėželes, naudojamas pagauti gyvūną sterilizacijai, kurias vilniečiai galės pasiskolinti.

„Siekiame pažadinti visuomenės sąmoningumą ir užtikrinti gyvūnų skaičiaus kontrolę humaniškais metodais ir švietimo iniciatyvomis. Ugdyti žmonių gailestingumą ir meilę gamtai, nežudant beglobių gyvūnų, o bendromis pastangomis reguliuojant jų populiaciją – ilgalaikė miesto strategija. Savivaldybė stengsis keisti vilniečių požiūrį į beglobį gyvūną: jei kiekviena Vilniuje veikianti įmonė ir vilniečių šeima prisidėtų bent prie vieno beglobio gyvūnėlio sterilizavimo ar suteiktų jam globą, situacija mieste iš esmės teigiamai pasikeistų.“ – sakė Administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė.

Benamių ir laukinių gyvūnų kontrolė – didelis iššūkis, su kuriuo susiduria savivaldybės ir gyvūnų globos organizacijos visame pasaulyje. Į savivaldybėje vykusią diskusiją pasidalinti patirtimi atvyko ir tarptautinės gyvūnų gerovės organizacijos – austrų NVO „Vier Pfoten“ Rumunijos padalinio benamių gyvūnų gerovės skyriaus vadovė Anca Tomescu, ne vienerius metus bendradarbiaujanti su Vilniaus gyvūnų globos organizacijomis.

„Beglobių gyvūnų žudymas – kultūros ir tamsumo pasekmė. Tai visuomenės problema, todėl į jos sprendimą reikia įtraukti miestiečius. Privalome imtis veiksmų humanišku būdu spręsti problemą: registruoti ir sterilizuoti gyvūnus, organizuoti jų globos kampanijas, įvesti baudas asmenims, išmetantiems gyvūnus į gatvę ir viešinti informaciją apie tokių asmenų žiaurų elgesį bei sukurti asmenų, priglaudžiančių benamius ir nuskriaustus gyvūnus, duomenų bazę.“ – sakė A. Tomescu.

Viešnia papasakojo apie įstatymu numatytas baudas jos šalyje: už išmestą į gatvę gyvūną Rumunijoje gresia net 1200 eurų bauda, o jei dar ir žiauriai su juo elgtasi – 3-6 mėnesiai kalėjimo.

Į diskusiją atvykę vilniečiai Beatričė, Andrius ir Kristina, atstovaujantys organizaciją „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ papasakojo, jog gilinasi į beglobių gyvūnų atsiradimo problemas ir imasi švietimo projektų. Startuoja jų projektas „neBrisiaus namai“: gaminami patvarūs ir estetiški nameliai benamėms katėms, kurie statomi gyvūnų šėrimo vietose, kur katės yra sterilizuotos ir prižiūrimos. Šie nameliai bus ypač reikalingi žiemos metu – taip katės apsisaugos nuo šalčio ir nelįs į žmonių rūsius. Šio projekto partneris – Lukiškių kalėjimo tardymo izoliatoriaus kaliniai, kurie ir užsiims namelių gamyba. Šiuo metu projekto sumanytojai ieško finansinio partnerio, ar partnerio, galinčio prisidėti medžiagomis. Suinteresuotos įmonės kviečiamos kreiptis į organizaciją „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ el. p. info@ggi.lt. Šiam projektui renkamos lėšos ir aukok.lt.

Administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė pasiūlė pagalvoti apie logistiką ir Savivaldybės pagalbą – dalyti namelius galima per miesto seniūnijas, Savivaldybės UAB „Grindą“.

Diskutuodami apie gyventojų švietimą, „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ atstovai, vedantys pamokas mokyklose ir organizuojantys švietimo akcijas pastebėjo, kad žmonėms ypač trūksta informacijos apie augintinių sterilizaciją/kastraciją, ženklinimo (čipavimo) ir registravimo naudą, prisiimamą atsakomybę už augintinį daug metų į priekį. Savivaldybė galėtų prisidėti nuolat primindama apie tai žmonėms, skelbdama informaciją per seniūnijas.

Susitikimo metu Vilniuje aptartos priemonės humaniškai reguliuoti gyvūnų populiaciją – švietimas, gyvūnų sterilizavimas, registravimas, paskatų sistemos kūrimas asmenims, globojantiems benamius gyvūnus, baudos už žiaurų elgesį ir tokių atvejų viešinimas.

Planuojant benamių gyvūnėlių sterilizavimo akciją spalio mėnesį, įmonės, įstaigos ir visi neabejingi benamių gyvūnų likimui kviečiami prisidėti prie akcijos, pervedant lėšų Vilniaus Kolegijos Veterinarinės medicinos katedrai, kur tam skirtose patalpose bus sterilizuojami beglobiai gyvūnėliai. Vilniaus kolegijos sąskaitos numeris: LT60 7044 0600 0147 2157.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt