Planuojamos Vokiečių gatvės rekonstrukcijos vieši aptarimai

Vilniaus miesto savivaldybė planuoja atlikti Vokiečių gatvės pertvarkymą. Siekdama ankstyvoje stadijoje informuoti Senamiesčio ir miesto bendruomenę bei sulaukti įdomių, dalykiškų pasiūlymų, galinčių pagerinti viešosios erdvės kokybę projektiniai pasiūlymai viešai pristatyti visuomenei šių metų liepos 21 d.:

Daugiau informacijos rasite čia:

Šiuo metu tęsiasi viešas procesas, įgalinantis kurti pridėtinę vertę visuomenei.

Numatomi susitikimai:

Rugsėjo 15 d. 17.30 val. vyks papildomas neformalus viešas aptarimas su bendruomenių atstovais ir gyventojais Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje (Stiklių g. 4). Šis aptarimas rengiamas atsižvelgiant į pirmojo pristatymo metu išsakytas pastabas ir pasiūlymus. Taip pat bus pristatyta iniciatyva „Buvusios Vokiečių gatvės užstatymo įamžinimo idėja“, kurią pristatys architektas Aurimas Širvys kartu su Dr. Aelita Ambrulevičiūte. Bus siūloma kokiomis informacinėmis priemonėmis būtų galima parodyti visuomenei buvusius Vokiečių gatvės pastatus ir jų gyventojus, bus diskutuojama kaip ir kas galėtų būti vaizduojama naujuose informaciniuose stenduose.

Rugsėjo 17 d. projektinių pasiūlymų svarstymas Vilniaus architektūros-urbanistikos ekspertų taryboje.

Rugsėjo 30 d. 17.30 val. vyks galutinis viešas projektinių pasiūlymų aptarimas Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos salėje II aukšte, kurio metu įvyks visų svarstymų rezultatų apibendrinimas. Kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos rasite čia:

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt