Svarbu mokyklinio amžiaus vaikų tėvams: 15 Eur krepšelio pinigai keliaus paskui vaiką neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

Žiniasklaidoje pasirodžius tėvus klaidinančiai informacijai apie 15 eurų krepšelio skyrimo principą, Savivaldybė informuoja, kad nuo spalio 1 d. skiriamas lėšas neformaliajam vaikų švietimui – iki 15 eurų vieno mokinio reikmėms per mėnesį gaus švietimo, kultūros, sporto ir kitos įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kurių steigimo dokumentuose yra nurodyta švietimo veikla, o taip pat laisvieji mokytojai.

15 eurų krepšelio skyrimo principas – pinigai švietimo reikmėms keliaus į įstaigas paskui vaiką, o ne tiesiogiai tėvams, ir tai nėra kompensacija. Lėšas gavusios įstaigos ir laisvieji mokytojai jas galės skirti tik tiesioginėms išlaidoms, susijusioms su veikla, pvz., įsigyti priemonių arba panaudoti darbo užmokesčiui ir t.t. Neformaliojo švietimo teikėjai gali, tačiau neprivalo sumažinti būrelio mėnesio mokesčio. Apie tai, kam planuojamas skirti dalinis finansavimas, tėveliai visada gali tiesiogiai aptarti su būrelių vadovais.

Bendrojo ugdymo mokyklos krepšelio gauti negalės – jose būreliai vyks kaip ir anksčiau pagal ugdymo planus. Formalųjį švietimą papildantį ugdymą vykdančios muzikos, meno, sporto ir kitos savivaldybės mokyklos 15 Eur krepšelį galės gauti tik neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti, tačiau ilgalaikėms, iki šiol vykdomoms programoms krepšelio lėšos negali būti skiriamos.

Kitą savaitę (rugsėjo 24-25 dienomis) savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt bus paskelbtas teigiamai įvertintų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas. Iš šio sąrašo bus galima pasirinkti vieną veiklą, kuri bus dalinai finansuojama 15 Eurų per mėnesį krepšeliu.

Daugiau apie 15 eurų krepšelį ›


Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt