Profesinės šventės proga sostinės socialiniai darbuotojai išgirdo daug šiltų padėkos žodžių

Savivaldybės Tarybos posėdžių salėje vyko iškilmingas socialinių darbuotojų dienos minėjimas.

„Dėkoju kiekvienam už Jūsų beribę kantrybę, už žmoniškumą, už nuolat skleidžiamą šilumą, už neišsekantį ryžtą, kurio dėka sprendžiamos likimo nuskriaustųjų mažos ar didelės problemos – ir, kas svarbiausia, Jums tai pavyksta daryti iš širdies. Jūsų profesijos žmonės verti pačios didžiausios pagarbos už ilgas sudėtingo darbo valandas, stengiantis grąžinti gyvenimo džiaugsmą jį praradusiems, už optimizmą ir pagalbą padedant žmonėms kabintis į gyvenimą“ , – sveikino renginio svečius sostinės meras.

Socialinius darbuotojus sveikino savivaldybės administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė, linkėdama prasmingų darbų ir projektų, kurių pagalba nuskriaustųjų gyvenimas tampa šviesesnis ir geresnis, Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto pirmininkė Violeta Podolskaitė pažymėjo, jog pašaukimo reikia ne tik mokytojams, gydytojams ir kunigams:„Pašaukimo labai reikia dirbantiems socialinį darbą. Jūs turite tiek ugnelės ir šviesos, kad pakanka kiekvienam, kuriam reikalinga jūsų parama ir pagalba“.

Vilniaus mero padėkos už nuoširdų rūpestį ir aktyvumą, keliant vilniečių socialinę gerovę, padėkos įteiktos šiems asmenims ir organizacijoms:

Vilei Savickienei, Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyriaus vyresniajai socialinio darbo organizatorei
Loretai Kozičienei, Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyriaus vyresniajai socialinio darbo organizatorei
Kristinai Ankėnaitei-Balčiūnienei, Vilniaus miesto socialinės paramos centro Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ ir dienos centro „Versmė“ psichikos negalią turintiems asmenims vedėjai
Alinai Lincevičiūtei-Šakalinei, Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos šeimai skyriaus socialinei darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis
Ingridai Raichelienei, Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus vyresniajai socialinio darbo organizatorei
Česlavai Bujanauskienei, Vilniaus miesto nakvynės namų socialinė darbuotojai
Aleksandrai Gudonienei, Vilniaus miesto krizių centro Paramos moterims ir šeimai tarnybos socialinio darbuotojo padėjėjai
Voldemarui Višinskui, Vilniaus miesto krizių centro Paramos vaikams ir šeimai tarnybos vyresniajam socialiniam darbuotojui
Virginijai Paulauskytei, Valakampių socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams
Indrei Lauciūtei,, Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono vyriausiajai socialinei darbuotojai
Veronikai Tūbinytei, Fabijoniškių socialinių paslaugų namų socialinio darbuotojo padėjėjai
Ramunei Storastaitei, Dienos centro „Šviesa“ socialinei darbuotojai;
Boženai Aleksiuk, VšĮ dienos centro „Mes esame“ vyresniajai socialinei darbuotojai
Marijai Janovič, Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai
Dianai Maleckienei, Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namų socialinei darbuotojai
Liucijai Azimovai, Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų socialinei darbuotojai
Tamarai Sudnikevič, Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų socialinei darbuotojai
Neringai Žilėnaitei, Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ socialinei darbuotojai
Artūrui Burokui, viešosios įstaigos Markučių dienos veiklos centro socialiniam darbuotojui
Renatai Rimdžiuvienei, Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų Socialinės globos ir ugdymo paslaugų padalinio vadovei
Stanislovai Kulbokienei, viešosios įstaigos „Menava“ direktorei
Viešajai įstaigai „Vilniaus SOS vaikų kaimas“.

Lietuvoje ši diena minima kasmet rugsėjo 27-ąją nuo 2004-ųjų metų Data pasirinkta neatsitiktinai – šią dieną minima XVI a. Prancūzijoje gyvenusio kunigo pamokslininko Šv. Vincento Pauliečio vardo diena. Jis laikomas socialinio darbo pradininku, nes vienas pirmųjų pradėjo aktyviai skatinti žmones vadovautis krikščioniškosios pagalbos kitam tiesomis, daryti geruosius darbus kūnui ir sielai.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt