Skelbiame neformaliojo vaikų švietimo programų, finansuojamų 15 Eur krepšeliu, sąrašą

Skelbiame teigiamai įvertintų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą. Iš šio sąrašo vaikai su tėveliais (globėjais, rūpintojais) gali pasirinkti vieną programą, kurios finansavimui bus skirta 15 Eurų per mėnesį krepšeliu iki 2015 12 31.
Krepšelio lėšų skyrimo principas – pinigai keliauja paskui vaiką: finansavimas skiriamas tam neformaliojo vaikų švietimo teikėjui, kurį pasirinko vaikas.

Pasirinkę veiklą iš programų sąrašo, susisiekite su būreliu ir pasirašykite sutartį iki spalio 5 d.

Teigiamai įvertintų neformaliojo vaikų švietimo programų SĄRAŠĄ rasite čia:

Jau pradėjo veikti ir specialus tinklalapis www.neformalusugdymas.lt , kuriame rasite visas akredituotas programas Vilniaus mieste.

Detalesnę informaciją apie 15 eurų krepšelio skyrimo principą skaitykite čia:

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt