Vilniaus miesto savivaldybės ūkio ir kitų paslaugų optimizavimo galimybių studijos

2012-2015 metais buvo atliktos Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentui pavaldžių įstaigų ūkio valdymo ir kitų paslaugų kaštų optimizavimo bei Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų šilumos ūkio valdymo galimybių studijos ir jų pagrindu 2015 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimu atnaujintas Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginis planas, kuriuo bus grindžiama Savivaldybės veikla ateinančius metus.

Atliktos galimybių studijos leis užtikrinti viešųjų paslaugų kokybišką teikimą, pagerinti veiklos valdymą, efektyviau organizuoti įstaigų ūkinės veiklos dalį. Bus sukurta informacinė sistema nekilnojamojo turto valdymo stebėsenai, kurioje būtų sistemingai kaupiama informacija apie Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų naudojamus pastatus, eksploatacines ir ūkio priežiūros išlaidas, remonto ir rekonstrukcijų darbus, remonto poreikį bei planus. Verslo valdymo ir investiciniai sprendimai bus priimami remiantis sukauptais duomenimis apie turto energetinį ir valdymo efektyvumą. Informacinės sistemos pagrindu bus vykdoma nuolatinė, savalaikė, struktūrizuota pastatų būklės ir eksploatacinių bei ūkio priežiūros išlaidų stebėsena.

Pokyčiai būtų pradedami ne visoje sistemoje iš karto, o įgyvendinant etapais. Pirmieji etapai būtų kaip pilotiniai projektai. Įgyvendinus pilotinius projektus bei įsivertinus realius sutaupymus ir paslaugų kokybės pokyčius būtų vykdomi kiti etapai kol pokyčiai bus įgyvendinti visoje sistemoje.

Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentui pavaldžių įstaigų ūkio valdymo ir kitų paslaugų kaštų optimizavimo bei Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų šilumos ūkio valdymo galimybių studijos atliktos projekto „Vilniaus miesto savivaldybės ūkio ir kitų paslaugų optimizavimo galimybių studijos parengimas“ (projekto kodas VP1-4.2-VRM-02-R-02-003) metu. Projektas buvo dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Parengtų galimybių studijų medžiaga (dokumentai atsisiųsti):

Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentui pavaldžių įstaigų ūkio valdymo ir kitų paslaugų kaštų optimizavimo galimybių studija

Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų šilumos ūkio valdymo galimybių studija

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4


Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt