Bus tikrinama, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi išorinės reklamos įrengimo reikalavimų

Informuojame, kad nuo 2015 m. spalio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai pagal suteiktus įgaliojimus tikrins, ar Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje skleidžiant išorinę reklamą laikomasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“, ar teisės aktų nustatyta tvarka reklamos teikėjai (savininkai, davėjai) turi Savivaldybės vykdomosios institucijos įgalioto asmens išduotus leidimus įrengti išorinę reklamą.

Viešųjų ryšių skyrius, [email protected]