Tikslindama šių metų biudžetą svarbiausiems vilniečių poreikiams savivaldybė skirs daugiau lėšų

Šiandien susirinksianti Vilniaus miesto savivaldybės taryba ruošiasi tikslinti šių metų biudžetą, didindama jį 9 mln. eurų svarbiausiems vilniečių poreikiams tenkinti: dalį lėšų planuojama skirti senoms Vilniaus skoloms grąžinti, taip pat einamiesiems mokėjimams įmonėms, tvarkančioms miesto aplinką ir teikiančioms būtinas paslaugas. Patikslinimo prireikė dėl aplaidaus ankstesnio miesto finansų planavimo.

Svarstoma skirti 5.5 mln. eurų daugiau asignavimų skoloms už miesto tvarkymo darbus, už gatvių apšvietimą, daugiausiai – kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą transporto įmonėms skoloms mokėti. Švietimo, kultūros ir sporto reikmėms svarstoma skirti papildomų 2,58 mln. eurų: neįgaliųjų vaikų pavėžėjimui, mokinių nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms, švietimo įstaigų skoloms mokėti bei kitoms reikmėms pagal galiojusias sutartis. Taip pat didinamos specialiosios dotacijos iš valstybės biudžeto lėšų, biudžetinių įstaigų pajamos už patalpų nuomą ir teikiamas paslaugas numatant papildomus asignavimus šių įstaigų veiklai vykdyti, didinamos ir Aplinkos apsaugos specialios programos pajamos numatant papildomus asignavimus šios programos priemonėms vykdyti.

Vertinant savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų plano vykdymą, iki spalio mėnesio gauta apie 14 mln. eurų pajamų daugiau, nei planuota. O savivaldybės skolos 2015 metais nuo sausio iki spalio bendrai sumažėjo 17,1 mln. eurų. Tačiau pradelstų skolų dalis, kurią sudaro ankstesnių metų skolos ir einamųjų metų skola šiek tiek padidėjo dėl to, kad savivaldybės biudžete buvo numatytas žymiai mažesnis deficitas, nei buvo realus. Siekiant pertvarkyti savivaldybės įsiskolinimus, kurių terminai pradelsti, sudaromos mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo bei taikos sutartys, atidedant mokėjimus pagal skolų mokėjimo grafikus 1-3 metams: 2016 m. pagal pasirašytas sutartis planuojama grąžinti 22,5 mln. eurų, 2017 m. – 15,5 mln. Eur, 2018 m. – 5,1 mln. eurų, 2019 m. – 0,3 mln. Eur.

Palyginus su 2014 metais, savivaldybė sumažino komandiruočių išlaidas beveik 50 proc., taip pat priėmė visą eilę teisingų sprendimų, kurie leido atsisakyti nebūtinų išlaidų, pvz. sprendimas nebeskirti papildomų dotacijų „Vilnius veža“ veiklai leido sutaupyti lėšų.

Vilniaus miesto savivaldybė 2015 metais pardavė 29 nekilnojamojo turto objektus už 1,8 mln. eurų. Turto pardavimo pajamos patenka į miesto biudžetą, o lėšos naudojamos savivaldybės reikmėms. Nuo gegužės mėnesio parduodamas turtas buvo perkainuotas žymiai brangiau, o pardavimo laikas prailgintas siekiant parduoti jį kuo didesne kaina, o gautas pajamas panaudoti būtiniausioms miesto tvarkymo ir kitoms reikmėms.

Po patikslinimo Savivaldybės biudžetą sudarys apie 402 mln. eurų.

Viešųjų ryšių skyrius, [email protected]