Sostinės savivaldybė prašo ŠMM tobulinti mokinio krepšelio perskirstymo tvarką

Birželio mėnesį 100 EUR kompensacijas tėvams, kurių vaikai lanko privačius darželius, patvirtinusi Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją, prašydama peržiūrėti mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tvarką.

Savivaldybės teigimu, patvirtinus 100 EUR kompensacijas, pastebimai padidėjo vaikų (mokinių) judėjimas tarp privačių ir valstybinių ugdymo įstaigų. Todėl esama Vyriausybės nustatyta krepšelio perskirstymo metodika tampa nebeefektyvi. Remdamasi švietimo įstaigų vadovų pastabomis ir siūlymais, savivaldybės vadovybė siūlo ministerijai šią metodiką peržiūrėti ir padidinti perskirstymų kiekį, kad lėšos galėtų judėti „paskui mokinį“ ir atitiktų realų poreikį.

„Pagal esamą tvarką krepšelio lėšos peržiūrimos tik kartą per metus – rugsėjo 1-ąją. Į mokinių skaičiaus pokyčius metų eigoje nėra atsižvelgiama. Susiduriame su nelogiška situacija, kai vaikui pakeitus ugdymo įstaigą po mokslo metų pradžios, buvusi įstaiga gauna lėšas už mokinį, kurio neugdo, o naujoji įstaiga už naujai atėjusį vaiką pinigų negauna.

Manau, šiuo atveju reikėtų judėti prie sveikatos apsaugos sistemoje veikiančio principo, kai pinigai juda „paskui pacientą“, t.y. pasirinkus kitą pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, netrukus persikelia ir finansavimas“, – kalbėjo Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas.

Švietimo ir mokslo ministerijai adresuotame kreipimesi Vilniaus miesto savivaldybės vadovybė taip pat akcentuoja, kad mokinių sumažėjimą rugsėjo 1-ąją, lyginant su praėjusiais metais, deklaravusi švietimo įstaiga privalo į valstybės biudžetą grąžinti visas mokinio krepšelio lėšas už išvykusius vaikus. Tačiau mokyklos dėl per eilę metų susiformavusių ydingų praktikų kartais susiduria su finansinėmis problemomis.

„Dėl mažo bendro finansavimo yra susiformavusi praktika išnaudoti perteklines mokinio krepšelio lėšas, todėl atėjus laikui jas grąžinti į valstybės biudžetą, mokyklos susiduria su finansiniais sunkumais, o mokyklų skolas turi dengti miesto savivaldybė iš mokinio krepšelio 6 proc. dalies. Kadangi tai nėra pirminis šių lėšų panaudojimas, ugdymo proceso gerinimui švietimo įstaigose vėliau tiesiog nebeužtenka lėšų. Sostinės savivaldybėje ugdomas didžiausias vaikų Lietuvoje skaičius ir ši problema tampa išties opi, todėl tikimės, kad ministerija atsižvelgs į mūsų prašymą.“ – vylėsi vicemeras.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt