Šį ketvirtadienį kviečiame į tarptautinę amatininkystės konferenciją

Lapkričio 12 d. Vilniuje įvyks tarptautinė konferencija skirta apžvelgti ir aptarti paskutinių dešimtmečių tradicinės amatininkystės atgaivinimo ir mokymų patirtis Lietuvoje ir Skandinavijos šalyse. Konferenciją organizuoja Vilniaus Dailiųjų amatų asociacija ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.

1994 m. Vilniaus Senamiestį įrašius į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, amatininkystės tradicijų, kaip nematerialaus miesto bendruomenės kultūros paveldo, atgaivinimas sostinei tapo itin aktualiu, nors ne iš karto suprastu uždaviniu. 2001 m. Vilniaus savivaldybės pradėta įgyvendinti „Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių“ programa, kurios pagrindu bendrai veiklai buvo suburti miesto amatininkai, įkurtos galerijos-dirbtuvės, pradėtos įgyvendinti šviečiamosios ir mokymo priemonės. 2006 m. šios programos dalyviai įsteigė Vilniaus dailiųjų amatų asociaciją, kurios pagrindiniu tikslu tapo Vilniaus tradicinių amatų mokymo ir parodų centro kūrimas istoriniame Tymo priemiestyje. 2007 m. įgyvendinant sostinės strateginį planą, savivaldybei skyrus sklypą ir lėšas, buvo parengti tokio centro statybos projektiniai pasiūlymai, įrengta pastatui būtina požeminė inžinerinė infrastruktūra. Tolesnius darbus, deja, nutraukė ekonominė krizė.

Pasitelkus 2007-2013 m. ES finansinę paramą įvairaus pobūdžio amatininkystės centrai buvo įkurti eilėje Lietuvos miestų. Vilniaus tradicinių amatų mokymo ir parodų centro kūrimo planai buvo atgaivinti 2014 m. – svarstytos naujos, alternatyvios jo kūrimo galimybės. Atsižvelgiant į sostinės vaidmenį, norėdami kuo racionaliau pagrįsti Amatininkystės centro Vilniuje kūrimą, 2015 m. pradžioje Senamiesčio atnaujinimo agentūra bendradarbiaudama su Vilniaus Dailiųjų amatų asociacija parengė projektą, kuriam gavo Lietuvos kultūros tarybos paramą.

Konferencijos tikslai:

– sistemiškai apžvelgti tradicinių amatų nykimo priežastis bei atgaivinimo perspektyvas;
– pristatyti 1995-2015 m. rezultatus, tendencijas ir reikšmingiausius pasiekimus amatininkystės atgaivinimo ir mokymų srityse;
– aptarti amatininkystės neakademinio mokymo bei tobulinimo praktikos organizacines perspektyvas;
– įvertinti Tradicinių amatų mokymo ir parodų centro Vilniaus senamiestyje kūrimo poreikius, galimybes ir būdus.

Konferencijos programa:

Programą sudaro 5 dalys. Pirmoje dalyje bus apžvelgta tradicinių miesto amatų dabartinė situacija ir problemos, galimybės mokytis formaliai ir neformaliai. Antroje ir trečioje dalyse pranešėjai pateiks žinių, kaip veikia amatų centrai Lietuvos miestuose ir regionų centruose, kokia amatų, kaip smulkiojo verslo, dabartis ir ateitis, bus pristatyta tradicinės amatininkystės mokymų tarptautinė patirtis Norvegijoje ir Švedijoje bei perspektyvos Vilniuje. Pranešimų pabaigoje vyks diskusijos dėl tradicinių amatų mokymo centro kūrimo Vilniuje tikslingumo ir perspektyvos.
17 val. konferencijos pabaigą vainikuos kultūrinis renginys – oficialus Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos „Senųjų amatų dirbtuvių“ atidarymas, kuriame vyks tradicinių amatų gamybinių procesų demonstravimai, knygų restauratoriaus Sigito Tamulio parodos pristatymas, skambės autentiška vyrų folkloro grupės „Ugniavijas“ muzika, sveikins Šešėlių teatras, džiugins tradiciniai lietuviški skoniai.

Į konferenciją kviečiami amatininkystės sritį kuruojantys LR Kultūros, Švietimo ir mokslo bei Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos regionų ir miestų savivaldybių atsakingieji specialistai, amatininkystės centrų ar galerijų vadovai, smulkaus kūrybinio verslo plėtros ir kvalifikacijos kėlimo specialistai, amatininkai ir studentai.
Renginys vyks 2015 m. lapkričio mėn. 12 d. Vilniaus m. savivaldybės Tarybų salėje, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

Konferencijos programa (dokumentas atsisiųsti)

Konferencijos rėmėjai:
Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus Dailiųjų amatų asociacija ir jos nariai, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.

Papildoma informacija svetainėse www.vdaa.lt; www.vsaa.lt
VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros vyr. specialistė Irena Sakalauskienė

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt