Apdovanojimais įvertinta žalioji mokymo(si) aplinka Vilniuje

Savivaldybėje įvyko diskusija apie žaliąsias idėjas ir aplinką, drauge su Vilniaus darželių ir mokyklų atstovais aptarta žaliųjų edukacinių erdvių kūrimo svarba, mokymasis gamtoje ir iš gamtos, aplinkotyra. Susitikime apdovanoti ir konkurso „Vilniaus švietimo įstaigų aplinka – aplinkosauginio ugdymo erdvė“ nugalėtojai.

„Mūsų mokyklos ir darželiai yra nedidelės, bet labai svarbios bendruomenės. Būtent nuo nedidelių bendruomenės iniciatyvų prasideda didelis miestas ir dideli pokyčiai aplinkos politikoje“, – mero vardu diskusijos dalyvius sveikino Tarybos narė, Aplinkos ir Energetikos komiteto pirmininkė Aušrinė Armonaitė.

Pedagogai dalijosi gerąja praktika, idėjomis – kaip aplinkos pažinimas ir tyrimai, gamtos šventės, ugdo mažųjų vilniečių kompetencijas, kūrybiškumą ir skatina tausoti aplinką.


„Kaip vaikus išugdysime – taip gyvensime ateityje. Gyvename be galo spalvingame mieste, kuriame itin ryški metų kaita, todėl visas Vilnius – atvira edukacinė erdvė, kurioje galima mokytis įvairiausių dalykų. Šias erdves reikia atrasti ir pritaikyti aplinkosauginiam ugdymui“, – sakė Savivaldybės Aplinkos apsaugos poskyrio vyriausioji specialistė Ona Motiejūnaitė.

Rugsėjo-spalio mėnesiais sostinėje vyko konkursas – „Vilniaus miesto švietimo įstaigos ir jų aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“, kuriame galėjo dalyvauti visi Vilniaus lopšeliai – darželiai ir pradinės mokyklos. Konkursą organizavusios Vilniaus miesto savivaldybė drauge su „Lietuvai pagražinti Vilniaus draugija“ kvietė bendruomenes aktyviai dalyvauti savo įstaigų aplinkos, vidaus patalpų grąžinimo darbuose, erdves naudoti vaikų ekologiniam ir aplinkosauginiam mokymui, gamtamokslinės kompetencijos ir ekologinės savimonės ugdymui. Šia veikla siekiama vaikams skiepyti meilę gamtai, skleisti aplinkos estetinio formavimo geruosius pavyzdžius, mokyti teisingai tvarkyti žaliąsias atliekas. Svarbu, kad įgytas žinias ir įgūdžius vaikai, jau kartu su tėveliais, galėtų pritaikyti savoje aplinkoje.

Komisija, kurią sudarė Savivaldybės Aplinkos apsaugos ir Švietimo skyrių specialistai, „Lietuvai pagražinti Vilniaus draugijos“ bei kitų visuomeninių organizacijų atstovai, įvertino ir išrinko geriausiai parengtas ir įgyvendintas aplinkosauginio ir ekologinio ugdymo programas, gamtos ekspozicijas, išradingiausias žaliąsias edukacines erdves ir apdovanojo nugalėtojus trijose grupėse.

Komisija daugiausia balų skyrė vaikų lopšeliams – darželiams: „Žilvinėlis“ (I vieta), „Lazdynėlis“, „Medynėlis“ (II vieta), „Aitvaras“, „Šilelis“ ir „Žilvitis“ (3 vieta); darželių – mokyklų grupėje geriausiai įvertinta „Volungės“, „Aušros“ ir Saulutė“ edukacinė aplinka; pradinių mokyklų gupėje I vieta skirta Filaretų pradinei mokyklai, kuri yra įrengusi prie mokyklos pažintinį dendrologinį taką. Įstaigų bendruomenėms buvo įteikta padėkos, diplomai bei premijos įsigyti inventorių ar priemonių aplinkai tvarkyti.


Konferencijos aptarime sutarta plėtoti partnerystę, rengti daugiau ekologinio ir aplinkosauginio švietimo seminarų, dalytis patirtimi ir kartu kurti savo miesto ateitį.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt