Paskirtas Vilniaus šilumos tinklų vadovas

Šiandien AB „Vilniaus šilumos tinklai“ valdyba paskyrė įmonės vadovą. Juo tapo laikinai pareigas ėjęs įmonės vyriausiasis teisininkas Mantas Burokas.

Pristatydamas savo tikslus, naujasis įmonės vadovas sakė: „Įmonės tikslas – tinkamai pasirengti turto perėmimui iš nuomos ir užtikrinti sklandų ūkinės bei administracinės veiklos tęstinumą jai pasibaigus. Esu iššūkių nebijantis žmogus, todėl ir pastaruosius priimu pozityviai nusiteikęs, pasirengęs visas problemas spręsti dalykiškai, prioritetą teikdamas įmonės interesams“.

Vilniaus šilumos tinklai jau pradėjo parengiamuosius darbus, susijusius su šilumos ūkio perėmimu. Teisiniai konsultantai baigia nagrinėti įmonės turimus dokumentus ir pateiks Vilniaus šilumos ūkio nuomos sutarties vykdymo ataskaitą. Bus įvertinta, ar nebuvo pažeisti nuomos sutarties šalių interesai, identifikuotos rizikos.

Šiandien valdybai buvo pristatytos konsultacinių paslaugų, susijusių su nuomojamo turto susigrąžinimu, pirkimo sąlygos. Jau šią savaitę pirkimas bus pradėtas vykdyti. Taip pat deramasi su UAB „Vilniaus energija“ dėl techninio eksperto, kuris nustatys iš nuomos grąžinamų įrenginių būklę, pirkimo sąlygų, kaip to reikalauja nuomos sutartis. „Be to, ko ne kasdien susiduriame su einamosiomis ūkinėmis problemomis, kurioms iki šiol apskritai nebuvo skiriama dėmesio. Aštuonių darbuotojų kolektyvui – kiekviena diena iššūkis, tačiau artimiausiu metu kolektyvą papildys dar keli specialistai ir esant visų pozityviam nusiteikimui, tikimės gerų galutinių rezultatų“, – sako naujasis įmonės vadovas.

M. Burokas Vilniaus šilumos tinkluose dirba nuo šių metų spalio mėnesio. Savo darbinę biografiją energetikos sektoriuje jis pradėjo 2007 m. teisininku, vėliau ėjo vadovaujančio teisininko pareigas AB „Lietuvos energija“, UAB „Visagino atominė elektrinė“, buvo UAB „Visagino energetikos remontas“ Valdybos pirmininkas, UAB „VAE SPB“ generalinis direktorius. Prieš įsidarbindamas Vilniaus šilumos tinkluose, M. Burokas dirbo teisininku AB „Klaipėdos nafta“.

M. Burokas yra baigęs verslo teisės magistro studijas Mykolo Romerio universitete, Tarptautinės Branduolinės Teisės mokslus Prancūzijoje, turi profesionalaus valdybos nario diplomą įgytą Baltijos korporatyvinio valdymo institute. Šiuo metu M. Burokas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete studijuoja Vadovų magistrantūrą (baigė Vadybos apskaitos modulį, šiuo metu dalyvauja Finansų strategijos ir valdymo modulio studijose).

Violeta Kiburytė, Komunikacijų vadovė, vkiburyte@chc.lt, tel. 210 7432