Vilniaus švietimo įstaigų vadovams – aukštesnė kompetencijų kartelė

Nuo šių metų sostinės švietimo įstaigų vadovų atestacija nebėra tik formalumas – sostinės savivaldybė atidžiai vertina, ar mokyklų vadovai išties atitinka turimą kvalifikaciją, geba dirbti vadovaujantį darbą ir puikiai išmano švietimo politiką. Iki sausio pirmosios atestuotis privalėjo dauguma vadovų – kelti turimą kvalifikacinę klasę arba pasitvirtinti jau turimą. Iš 356 Vilniaus mokyklų vadovų iki šiol atestuoti 250, daugelis suskubo įsivertinti paskutinėmis dienomis.

Nuo švietimo įstaigos vadovo labai priklauso visos mokyklos švietimo kokybė, todėl savivaldybės komisija vadovų kompetenciją ėmėsi vertinti itin atsakingai: vertinamas švietimo politikos išmanymas, mokyklos veiklos planavimas ir įgyvendinimas, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas, mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, turto ir lėšų administravimas ir valdymas, tėvų informavimas ir švietimas, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir kt.

„Geri švietimo įstaigų vadovai dažnai lemia visos ugdymo įstaigos sėkmę. Keldama ambicingesnius tikslus Vilniaus švietimo įstaigų vadovams, savivaldybės administracija taip pat keičia savo darbo stilių ir metodus, orientuodamasi į visokeriopą pagalbą mokykloms. Vilniaus miesto švietimo darbotvarkė nuo šių mokslo metų keičiasi ir joje atsiranda vietos temoms, kurioms iki šiol stigo dėmesio“, – sako Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Vytautas Mitalas.


Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą tvarką, iki sausio 1 d. kelti turimą kvalifikacinę klasę (arba pasitvirtinti jau turimą) privalėjo visos Lietuvos, ne tik Vilniaus, švietimo įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai ugdymui. Atestacija vyksta kas penkerius metus.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt