Paskirtos 4 bazinės mokyklos, kuriose brandos egzaminus galės laikyti eksternai

Vilniaus savivaldybė informuoja, kad iki 2016 m. vasario 25 d. dienos eksternai gali teikti prašymus mokyklų vadovams laikyti brandos egzaminus šiose keturiose bazinėse Vilniaus mokyklose:

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla (Mindaugo g. 9, tel. (8 5) 26 52 383);
Vilniaus Radvilų gimnazija (Gelvonų g. 55, tel. (8 5) 24 05 196);
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija (V. Druskio g. 11, tel. (8 5) 24 44 504);
Vilniaus Žirmūnų gimnazija (Žirmūnų g. 37-1, tel. (8 5) 27 66 400).

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
2. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).
3. Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1-3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:
3.1. Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;
3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui.
4. Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).
5. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

Bazinių mokyklų rekvizitai:

1. Vilniaus Žirmūnų gimnazija, kodas 190000360, Žirmūnų g. 37-1, LT-09106 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT15 7044 0600 0391 9210, AB SEB bankas, banko kodas 70440.
2. Žemiau išvardintoms trims mokykloms – viena sąskaita:
• Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija,
• Vilniaus Radvilų gimnazija,
• Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla – biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, kodas 300035837, Vilniaus g. 39/6, LT-01119 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT68 4010 0424 0395 1807, AB DNB bankas, banko kodas 40100.
Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus).
P.S. eksternas, nepateikęs prašymo iki vasario 25 dienos, gali teikti prašymą, pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt